Новини 2024

7 - 13 Юни 2024: Специализирана научна сесия „Intelligent Technologies and Approaches in Education“ ще се проведе по време на 50та юбилейна международна конференция “Applications of Mathematics in Engineering and Economics” (AMEE), 07-13 юни 2024 г. в гр. Созопол.
Уеб-сайт на конференцията: https://amee.fpmi.bg/home.html, Уеб-сайт на сесията: https://sites.google.com/view/itaedu2024/home