Новини 2021

21-23 Декември, 2021 16th Annual Meeting of the Bulgarian Section of SIAM
15 Декември 2021 от 14:00 Публична лекция на д-р инж. Екатерина Оцетова-Дудин „Предизвикателства пред новото поколение 5g мрежи“ (пълен текст)
6 Декември 2021 Проф. Светозар Маргенов: Суперкомпютрите – нови хоризонти за решаване на задачи, невъзможни без тях
25 Ноември 2021 Проф. Галя Ангелова: Очаква се автономните автомобили да предотвратяват катастрофи
19 Ноември 2021 Проф. дтн Иван Димов е включен в списъка за 2021 на първите два процента топ учени в света, съгласно публикувана наскоро класация на Станфордския университет за цялостно кариерно развитие. пълен текст
17 ноември 2021 Проф. Стоян Михов разказва за българския прототип на система за компютърно разпознаване на реч, която в пъти облекчава работата на лекаря
16 Ноември 2021 от 14:00 Публична лекция на проф. Иван Лирков „Високопроизводителни методи и алгоритми за нестационарни и оптимизационни задачи“
3 Ноември 2021 Проф. дн Любка Дуковска избрана за член-кореспондент на БАН в направлението по инженерни науки.
28 - 29 Октомври 2021 7th IEEE Conference “Big Data, Knowledge and Control Systems Engineering", София, България
22 Октомври 2021 Доц. Найден Шиваров от ИИКТ-БАН е удостоен с годишната награда на Пловдив Тех Парк за приноса му за развитието на Информационните Технологии и Роботиката в полза на обществото.
22 Октомври 2021 Въвеждащо обучение в суперкомютърните пресмятания с практически демонстрации на суперкомпютъра Авитохол за докторанти и млади научни работници, София, България
21 Октомври 2021 fот 14:00 Публична лекция на доц. Владимир Иванов на тема: „Управление на транспортни системи и процеси“ meet.google.com/szg-swme-vqw.
4 Октомври 2021 Д-р Венелин Тодоров е носителят на голямата Награда „Джон Атанасов“ за 2021 година
29 Септември 2021 ИИКТ-БАН участва в "Robotics Strategic Forum 2021"
20-23 Септември 2021 Workshop on Numerical and Symbolic Scientific Computing , София, България
13-16 Септември 2021 Mathematics of Life (MoL 2021), Хисаря, България
02 - 05 Септември 2021 16th Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS 2021), София, България
01 - 03 Септември 2021 Recent Advances in Natural Language Processing (RANLP 2021), Варна, България
02 Август 2021 Указ № 187 за награждаване на акад. Иван Петков Попчев с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие
07 - 11 Юни 2021 13th International Conference on Large-Scale Scientific Computations (LSSC'21), Созопол, България
29 Юни 2021 Hybrid Workshop: Future Digital Transformation & Security Challenges, Варна, България, видео
29 Март 2021 Бизнес събитието „Наука за бизнес“, организирано от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и Българската академия на науките (БАН), се проведе онлайн от виртуално студио и представи най-интересните разработки на Академията, готови да се превърнат в успешен бизнес. Събитието е подкрепено от Enterprise Europe Network – България. Изследователи на ИИКТ - БАН представиха:
Технология за оптимизация на индустриални задачи: проф. Даниела Борисова, Институт по информационни и комуникационни технологии
Роботизирана модулна транспортна система с меканум колела: доц. Найден Шиваров, Институт по информационни и комуникационни технологии
Мрежа от микроконтролери за умни сгради и фабрики: д-р Светозар Илчев, Институт по информационни и комуникационни технологии
23 Март 2021 Комисар Мария Габриел и комисар Янез Ленарчич представиха тома "Science for Disaster Risk Management 2020: Acting Today, Protecting Tomorrow". Проф. Тодор Тагарев от ИИКТ е координиращ водещ автор на глава 2 "Integrating the risk management cycle" и съавтор на глава 6 "Conclusions and final recommendations".
16 Март 2021 Указ № 86 за награждаване на акад. Васил Стоянов Сгурев с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие
19 Януари 2021 от 14:00 ч. в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ (ул. Акад. Г. Бончев) e изнесена публична лекция на тема „Отдалечено наблюдение и управление на устройства – тенденции в съвременните технологии за комуникация“ от доц. д-р Светозар Илчев (пълен текст)