начало | структура | НАУЧНА ДЕЙНОСТ | издания | обучение | конкурси | профил на купувача | обяви | новини | контакти |

ОБУЧЕНИЕ В ДОКТОРАНТУРА


Списък
на акредитираните докторски програми
за обучение в докторантура в ИИКТ-БАН

  Докторска програма Професионално направление Срок
  Изчислителна математика 4.5. Математика 06.07.2015 до 06.07.2021
  Информатика 4.6. Информатика и компютърни науки 23.03.2015 до 23.03.2021
  Maтематическо моделиране и приложение на математиката 4.5. Математика 06.07.2015 до 06.07.2021
  Koмуникационни мрежи и системи 5.3. Комуникационна и компютърна техника 13.05.2016 до 13.05.2022
  Koмпютърни системи, комплекси и мрежи 5.3. Комуникационна и компютърна техника 13.05.2016 до 13.05.2022
  Aвтоматизирани системи за обработка на информация и управление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика 20.05.2016 до 20.05.2022
  Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката 5.2. Електротехника, електроника и автоматика 15.12.2017 до 15.12.2023Актуализация: 20.01.2020