ОБУЧЕНИЕ В ДОКТОРАНТУРА

СПИСЪК НА АКРЕДИТИРАНИТЕ ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ДОКТОРАНТУРА В ИИКТ-БАН

Докторска програма Професионално направление Срок
Изчислителна математика 4.5. Математика 30.09.2021 до 30.09.2025
Maтематическо моделиране и приложение на математиката 4.5. Математика 30.06.2022 до 30.06.2026
Информатика 4.6. Информатика и компютърни науки 30.06.2022 до 30.06.2026
Aвтоматизирани системи за обработка на информация и управление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика 23.03.2023 до 23.03.2027
Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката 5.2. Електротехника, електроника и автоматика 11.04.2024 до 11.04.2028
Koмуникационни мрежи и системи 5.3. Комуникационна и компютърна техника 07.07.2022 до 07.07.2026
Koмпютърни системи, комплекси и мрежи 5.3. Комуникационна и компютърна техника 07.07.2022 до 07.07.2026