начало | структура | НАУЧНА ДЕЙНОСТ | издания | докторанти | конкурси | профил на купувача | обяви | новини | контакти |

обяви


2021

Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН отдава под наем в сградата си в гр. София, община Слатина, ул. Акад. Г. Бончев бл. 29а, за срок не по-дълъг от 3 години едно помещение с площ 16 кв.м. и прилежащи към него 6 кв.м общи части, намиращо се на първи етаж, на цена от 51 евро без ДДС.
За допълнителна информация и оглед: Румен Велев тел. 02 979 3240, GSM 0888 073 330

Публикувано на 20.04.2021

Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН (ИИКТ-БАН) отдава под наем за срок не по-голям от 3 години недвижим имот, находящ се в гр. София, община Слатина, ул. „Цариградско шосе” 125, бл. 2, ет. 1, ст. №1, представляващ помещение с обща площ 20 кв. м. и 4 кв. м идеални части от общите части, на цена не по-малка от 86.4 евро.
За допълнителна информация и оглед: Румен Велев тел. 02 979 3240, GSM 0888 073 330

Публикувано на 5.04.2021

Обяви за работа по "ЦВП по Информатика и ИКТ". Обява 1, Обява 2.

Публикувано на 9.03.2021

2020

Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН (ИИКТ-БАН) отдава под наем на срок до 3 години в сградата си в гр. София, община Слатина, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 2, недвижим имот, представляващ помещение в сутерена с обща площ 120 кв.м., в която са включени и всички прилежащи към наетия имот площи, на цена от 360 евро без ДДС.
За допълнителна информация и оглед: Румен Велев тел. 02 979 3240, GSM 0888 073 330

Публикувано на 8.12.2020

Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН (ИИКТ-БАН) отдава под наем от 1 ноември 2020 г. за срок не по-дълг от 3 години имот в сградата си в гр. София, общ. Искър кв. Дружба, ул. „Илия Бешков” №1А, сграда 1А с идентификатор 07106.1433.587.4, който включва стая 1 – етаж 1 с площ 30 кв. м. и 15 кв.м идеални части от общите части на цена от 98 евро без ДДС.
За допълнителна информация и оглед: Румен Велев тел. 02 979 3240, GSM 0888 073 330

Публикувано на 12.10.2020

Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН (ИИКТ-БАН) отдава под наем от 1 юли 2020 г. за срок не по-дълг от 3 години в сградата си в гр. София, община Слатина, ул. Акад. Г. Бончев бл. 29а, eт. 1 четири помещения, подходящи за офис или производствени нужди (стаи № 26, 27, 28 и 29) с обща площ 70 кв.м и прилежаща към тях площ от 5 кв.м на цена от 213 евро без ДДС.
За допълнителна информация и оглед: Румен Велев тел. 02 979 3240, GSM 0888 073 330

Публикувано на 17.06.2020

Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН (ИИКТ-БАН) отдава под наем от 1 юли 2020 г. за срок не по-дълг от 3 години в сградата си в гр. София, община Слатина, ул. Акад. Г. Бончев бл. 29а, eт. 1 шест помещения, подходящи за офис или производствени нужди (стаи № 34, 40, 41, 48, 49 и 50) с обща площ 99 кв.м и прилежаща към тях площ от 16 кв.м на цена от 313 евро без ДДС.
За допълнителна информация и оглед: Румен Велев тел. 02 979 3240, GSM 0888 073 330

Публикувано на 17.06.2020

Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН (ИИКТ-БАН) отдава под наем за срок не по-голям от 3 години в сградата си в гр. София, община Слатина, ул. Акад. Г. Бончев бл. 29а, ет. 1, подходящи за склад помещения № 36, 37, 38 и 39 с обща площ 66 кв.м., както и прилежащата към тях площ от 9 кв.м., за цена не по-малка от 207 евро без ДДС.
За допълнителна информация и оглед: Румен Велев тел. 02 979 3240, GSM 0888 073 330

Публикувано на 05.05.2020

Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН (ИИКТ-БАН) отдава под наем в сградата си в гр. София, община Слатина, ул. Акад. Г. Бончев бл. 2, едно помещение с обща площ 43 кв. м - част от сутерена, подходящо за склад, и прилежаща към него площ от 16 кв.м на цена от 137 евро без ДДС.
За допълнителна информация и оглед: Румен Велев тел. 02 979 3240, GSM 0888 073 330

Публикувано на 11.03.2020

Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН (ИИКТ-БАН) отдава под наем в сградата си в гр. София, община Слатина, бул. Цариградско шосе № 125, Бл. 2 подходящо за бюфет или офис помещение на първи етаж с обща площ 27.50 кв.м. и прилежаща към помещението площ от 9.9 кв. м. на цена от 130 Евро без ДДС. Максималният срок на наема е 3 години.
За допълнителна информация и оглед: Румен Велев тел. 02 979 3240, GSM 0888 073 330

Публикувано на 19.02.2020

Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН (ИИКТ-БАН) отдава под наем в сградата си в гр. София, община Слатина, ул. Акад. Г. Бончев бл. 29а, едно помещение с обща площ 15 кв.м., намиращо се на първи етаж и подходящо за склад, на цена от 45 евро без ДДС.
За допълнителна информация и оглед: тел. 02 979 3240, GSM 0888 073 330 - Румен Велев

Публикувано на 10.02.2020


Институт по информационни и комуникационни технологии при БАН (ИИКТ-БАН) търси да назначи:
СЪТРУДНИК ПО ПРОЕКТ (КООРДИНАТОР) ЗА УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (УниБИТ)
в изпълнение на проект, финансиран с договор BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ c бенефициент Институт по информационни и комуникационни технологии при Българска академия на науките, на срочен трудов договор за период до 31.12.2023 г. със заетост до 2 часа на ден и до 48 часа седмично, при условията на чл. 113, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда. Пълен текст на обявата

Публикувано на 14.01.2020

Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН (ИИКТ-БАН) отдава под наем в сградата си в гр. София, община ул. Акад. Г. Бончев бл. 29а, eт. 1 две подходящи за офис помещения с обща площ 45 кв.м и прилежаща към тях площ от 10 кв.м на цена от 145 евро без ДДС.

За допълнителна информация и оглед:	
Румен Велев тел. 02 979 3240, GSM 0888 073 330

Публикувано на 9.01.2020

2019


Институт по информационни и комуникационни технологии при БАН (ИИКТ-БАН) търси да назначи
СЪТРУДНИК ПО ПРОЕКТ (КООРДИНАТОР) ЗА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ (МУ-София)
в изпълнение на проект, финансиран с договор BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ c бенефициент ИИКТ-БАН, на срочен трудов договор за период до 31.12.2023 г. със заетост до 2 часа на ден и до 48 часа седмично, при условията на чл. 113, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда. Пълен текст на обявата

Публикувано на 11.11.2019


Институт по информационни и комуникационни технологии - БАН (ИИКТ - БАН) обявява конкурс за избор на двама изследователи.
Пълен текст на обявата

Публикувано на 17.10.2019

Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН (ИИКТ-БАН) отдава под наем в сградата си в гр. София, община Слатина, бул. Цариградско шосе № 125, Бл. 2, eт. 1 помещение, представляващо зала с обща площ 156.60 кв.м. на цена от 4,00 до 5,00 евро/кв.м
За допълнителна информация и оглед:
Румен Велев тел. 02 979 3240, GSM 0888 073 330

Публикувано на 14.10.2019


Институт по информационни и комуникационни технологии - БАН (ИИКТ-БАН) обявява конкурс за избор на изследовател за целите на проект „Дигитализация на икономиката в среда на големи данни“
Пълен текст на обявата

Публикувано на 24.07.2019

Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН (ИИКТ-БАН) отдава под наем в сградата си в гр. София, община Слатина, бул. Цариградско шосе № 125, Бл. 2, eт. 1 помещение с обща площ 27.50 кв.м и прилежащи към наетия имот площи от 9.9 кв.м, подходящо за бюфет на цена от 2,00 до 4,00 евро/кв.м

За допълнителна информация и оглед:	
Румен Велев тел. 02 979 3240, GSM 0888 073 330

Публикувано на 19.06.2019


Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН (ИИКТ-БАН), търси да назначи:
Експерт 9 „ Научен изследовател“
в изпълнение на Проект BG16RFOP002-1.005-0256 Разработване на прототип на уеб базирана платформа "Моите гаранции", демонстриран в операционна среда с бенефициент АЙСИДЖЕН ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, по който ИИКТ-БАН е партньор. Пълен текст на обявата

Публикувано на 13.06.2019

Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН (ИИКТ-БАН) отдава под наем в сградата си в гр. София, община Слатина, бул. Цариградско шосе № 125, Бл. 2, eт. 3 следните помещения:

• стая 343 с обща площ 22 кв.м
• стая 344 с обща площ 19 кв.м
• стая 345 с обща площ 22 кв.м
• стая 330 с обща площ 19 км
на цена от 2,00 до 5,00 евро/кв.м
За допълнителна информация и оглед: Румен Велев тел. 02 979 3240, GSM 0888 073 330

Публикувано на 16.05.2019

Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН (ИИКТ-БАН) отдава под наем в сградата си в гр. София, община Слатина, бул. Цариградско шосе № 125, Бл. 2, eт. 3 помещение (стая 322), представляваща зала с обща 34.09 кв.м. и прилежащи към имота 8 кв. м на цена от 4,00 до 5,00 евро/кв.м
За допълнителна информация и оглед: Румен Велев тел. 02 979 3240, GSM 0888 073 330

Публикувано на 16.05.2019


Институт по информационни и комуникационни технологии (ИИКТ-БАН) търси да назначи
Експерт 1: „Изследовател“ и Експерт 2: „Изследовател“
В изпълнение на проект BG16RFOP002-1.005-0158-C01 „Изграждане на система от интернет свързани сензори, обединени в Big Data среда за анализ и въздействие на показателите, свързани с чистотата на въздуха и други ежедневни индикатори в бита на хората. Система за автоматичен контрол и регулация на състоянието на въздуха в дома, чрез мрежа от датчици и контролери“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.: „Разработване на продуктови и производствени иновации“, с бенефициент DSI ООД, по който ИИКТ-БАН е партньор, ИИКТ-БАН търси да назначи експерт на срочен трудов договор за 18 месеца със заетост 4 часа на ден. Пълен текст на обявата

Публикувано на 26.3.2019

Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН (ИИКТ-БАН) отдава под наем в сградата си в гр. София, община Слатина, бул. Цариградско шосе № 125, Бл. 2 помещение с обща площ 20.62 кв.м. на цена от 2,00 до 5,00 евро/кв.м

За допълнителна информация и оглед:
Румен Велев тел. 02 979 3240, GSM 0888 073 330

Публикувано на 28.2.2019


Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН (ИИКТ-БАН), търси да назначи:
Експерт 12 „ Научен изследовател“
в изпълнение на Проект BG16RFOP002-1.005-0256 Разработване на прототип на уеб базирана платформа "Моите гаранции", демонстриран в операционна среда с бенефициент АЙСИДЖЕН ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, по който ИИКТ-БАН е партньор. Пълен текст на обявата

Публикувано на 15.2.2019


Институт по информационни и комуникационни технологии при БАН (ИИКТ-БАН) търси да назначи
5 ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ В ЕКВИВАЛЕНТ НА 1 ЩАТНА БРОЙКА НА ПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ
в изпълнение на проект, финансиран с договор BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ c бенефициент ИИКТ-БАН, на срочен трудов договор за период до 31.12.2023 г. със заетост до 2 часа на ден и до 48 часа седмично, при условията на чл. 113, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда. Пълен текст на обявата

Публикувано на 8.2.2019


Институт по информационни и комуникационни технологии при БАН (ИИКТ-БАН) търси да назначи
СЪТРУДНИК ПО ПРОЕКТ (КООРДИНАТОР) ЗА ПАРТНЬОР ИНСТИТУТ ПО МЕХАНИКА ПРИ БАН (ИМех-БАН)
в изпълнение на проект, финансиран с договор BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ c бенефициент ИИКТ-БАН, на срочен трудов договор за период до 31.12.2023 г. със заетост до 2 часа на ден и до 48 часа седмично, при условията на чл. 113, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда. Пълен текст на обявата

Публикувано на 18.1.2019

Институт по информационни и комуникационни технологии при БАН (ИИКТ-БАН) търси да назначи
СЪТРУДНИК ПО ПРОЕКТ (КООРДИНАТОР) ЗА ПАРТНЬОР ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА ПРИ БАН (ИМИ-БАН)
в изпълнение на проект, финансиран с договор BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ c бенефициент ИИКТ-БАН, на срочен трудов договор за период до 31.12.2023 г. със заетост до 2 часа на ден и до 48 часа седмично, при условията на чл. 113, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда. Пълен текст на обявата

Публикувано на 18.1.2019

Институт по информационни и комуникационни технологии при БАН (ИИКТ-БАН) търси да назначи
СЪТРУДНИК ПО ПРОЕКТ (КООРДИНАТОР) ЗА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ (МУ-София)
в изпълнение на проект, финансиран с договор BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ c бенефициент ИИКТ-БАН, на срочен трудов договор за период до 31.12.2023 г. със заетост до 2 часа на ден и до 48 часа седмично, при условията на чл. 113, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда. Пълен текст на обявата

Публикувано на 18.1.2019

Институт по информационни и комуникационни технологии при БАН (ИИКТ-БАН) търси да назначи
СЪТРУДНИК ПО ПРОЕКТ (КООРДИНАТОР) ЗА ПАРТНЬОР НАЦИАНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО ГЕОФИЗИКА, ГЕОДЕЗИЯ И ГЕОГРАФИЯ ПРИ БАН (НИГГГ-БАН)
в изпълнение на проект, финансиран с договор BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ c бенефициент ИИКТ-БАН, на срочен трудов договор за период до 31.12.2023 г. със заетост до 2 часа на ден и до 48 часа седмично, при условията на чл. 113, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда. Пълен текст на обявата

Публикувано на 18.1.2019

Институт по информационни и комуникационни технологии при БАН (ИИКТ-БАН) търси да назначи
СЪТРУДНИК ПО ПРОЕКТ (КООРДИНАТОР) ЗА ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ (ПУ „Паисий Хилендарски“)
в изпълнение на проект, финансиран с договор BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ c бенефициент ИИКТ-БАН, на срочен трудов договор за период до 31.12.2023 г. със заетост до 2 часа на ден и до 48 часа седмично, при условията на чл. 113, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда. Пълен текст на обявата

Публикувано на 18.1.2019

Институт по информационни и комуникационни технологии при БАН (ИИКТ-БАН) търси да назначи
СЪТРУДНИК ПО ПРОЕКТ (КООРДИНАТОР) ЗА УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (УниБИТ)
в изпълнение на проект, финансиран с договор BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ c бенефициент ИИКТ-БАН, на срочен трудов договор за период до 31.12.2023 г. със заетост до 2 часа на ден и до 48 часа седмично, при условията на чл. 113, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда. Пълен текст на обявата

Публикувано на 18.1.2019


обяви преди 2019