Обяви

2022

Институтът по информационни и комуникационни технологии при БАН (ИИКТ-БАН) търси да назначи ИЗСЛЕДОВАТЕЛ в изпълнение на проект, финансиран с договор BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ c бенефициент ИИКТ-БАН, на срочен трудов договор за период до 31.12.2023 г. със заетост до 2 часа на ден и до 48 часа седмично, при условията на чл. 113, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда. Пълен текст на обявата.

Публикувано на 10.02.2022

2021

Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН отдава под наем в сградата си в гр. София, община Слатина, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 29-А, ет. 1 за срок не по-дълъг от 3 години два помещения (стая № 28 и стая № 29) с обща площ 32 кв. м. и 8 кв.м от общите части на цена от 120 евро без ДДС.
За допълнителна информация и оглед: Румен Велев тел. 02 979 3240, GSM 0888 073 330

Публикувано на 29.10.2021

Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН отдава под наем в сградата си в гр. София, община Слатина, ул. Цареградско шосе 125 бл. 2 за срок не по-дълъг от 3 години едно помещение, представляващо зала с обща площ от 156.60 кв.м и прилежащи към него площи от 27 кв. м, на цена от 719 евро без ДДС.
За допълнителна информация и оглед: Румен Велев тел. 02 979 3240, GSM 0888 073 330

Публикувано на 29.10.2021

Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН отдава под наем в сградата си в гр. София, община Слатина, ул. Акад. Г. Бончев бл. 29а, за срок не по-дълъг от 3 години две помещения (стая 51а и 52а) с обща площ 36 кв.м. и прилежащи към него 4 кв.м общи части, намиращо се на първи етаж, на цена от 144 евро без ДДС.
За допълнителна информация и оглед: Румен Велев тел. 02 979 3240, GSM 0888 073 330

Публикувано на 23.06.2021

Институтът по информационни и комуникационни технологии при БАН (ИИКТ-БАН) търси да назначи ИЗСЛЕДОВАТЕЛ.
Пълен текст на обявата.

Публикувано на 28.05.2021

Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН отдава под наем в сградата си в гр. София, община Слатина, ул. Акад. Г. Бончев бл. 29а, за срок не по-дълъг от 3 години едно помещение с площ 16 кв.м. и прилежащи към него 6 кв.м общи части, намиращо се на първи етаж, на цена от 51 евро без ДДС.
За допълнителна информация и оглед: Румен Велев тел. 02 979 3240, GSM 0888 073 330

Публикувано на 20.04.2021

Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН (ИИКТ-БАН) отдава под наем за срок не по-голям от 3 години недвижим имот, находящ се в гр. София, община Слатина, ул. „Цариградско шосе” 125, бл. 2, ет. 1, ст. №1, представляващ помещение с обща площ 20 кв. м. и 4 кв. м идеални части от общите части, на цена не по-малка от 86.4 евро.
За допълнителна информация и оглед: Румен Велев тел. 02 979 3240, GSM 0888 073 330.

Публикувано на 5.04.2021

Обяви за работа в изпълнение на проект, финансиран с договор BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ c бенефициент ИИКТ при БАН :
Обява 1, Обява 2.

Публикувано на 09.03.2021

2020

Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН (ИИКТ-БАН) отдава под наем на срок до 3 години в сградата си в гр. София, община Слатина, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 2, недвижим имот, представляващ помещение в сутерена с обща площ 120 кв.м., в която са включени и всички прилежащи към наетия имот площи, на цена от 360 евро без ДДС.
За допълнителна информация и оглед: Румен Велев тел. 02 979 3240, GSM 0888 073 330

Публикувано на 08.12.2020

Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН (ИИКТ-БАН) отдава под наем от 1 ноември 2020 г. за срок не по-дълг от 3 години имот в сградата си в гр. София, общ. Искър кв. Дружба, ул. „Илия Бешков” №1А, сграда 1А с идентификатор 07106.1433.587.4, който включва стая 1 – етаж 1 с площ 30 кв. м. и 15 кв.м идеални части от общите части на цена от 98 евро без ДДС.
За допълнителна информация и оглед: Румен Велев тел. 02 979 3240, GSM 0888 073 330

Публикувано на 12.10.2020

Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН (ИИКТ-БАН) отдава под наем от 1 юли 2020 г. за срок не по-дълг от 3 години в сградата си в гр. София, община Слатина, ул. Акад. Г. Бончев бл. 29а, eт. 1 четири помещения, подходящи за офис или производствени нужди (стаи № 26, 27, 28 и 29) с обща площ 70 кв.м и прилежаща към тях площ от 5 кв.м на цена от 213 евро без ДДС.
За допълнителна информация и оглед: Румен Велев тел. 02 979 3240, GSM 0888 073 330

Публикувано на 17.06.2020

Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН (ИИКТ-БАН) отдава под наем от 1 юли 2020 г. за срок не по-дълг от 3 години в сградата си в гр. София, община Слатина, ул. Акад. Г. Бончев бл. 29а, eт. 1 шест помещения, подходящи за офис или производствени нужди (стаи № 34, 40, 41, 48, 49 и 50) с обща площ 99 кв.м и прилежаща към тях площ от 16 кв.м на цена от 313 евро без ДДС.
За допълнителна информация и оглед: Румен Велев тел. 02 979 3240, GSM 0888 073 330

Публикувано на 17.06.2020

Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН (ИИКТ-БАН) отдава под наем за срок не по-голям от 3 години в сградата си в гр. София, община Слатина, ул. Акад. Г. Бончев бл. 29а, ет. 1, подходящи за склад помещения № 36, 37, 38 и 39 с обща площ 66 кв.м., както и прилежащата към тях площ от 9 кв.м., за цена не по-малка от 207 евро без ДДС.
За допълнителна информация и оглед: Румен Велев тел. 02 979 3240, GSM 0888 073 330

Публикувано на 05.05.2020

Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН (ИИКТ-БАН) отдава под наем в сградата си в гр. София, община Слатина, ул. Акад. Г. Бончев бл. 2, едно помещение с обща площ 43 кв. м - част от сутерена, подходящо за склад, и прилежаща към него площ от 16 кв.м на цена от 137 евро без ДДС.
За допълнителна информация и оглед: Румен Велев тел. 02 979 3240, GSM 0888 073 330

Публикувано на 11.03.2020

Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН (ИИКТ-БАН) отдава под наем в сградата си в гр. София, община Слатина, бул. Цариградско шосе № 125, Бл. 2 подходящо за бюфет или офис помещение на първи етаж с обща площ 27.50 кв.м. и прилежаща към помещението площ от 9.9 кв. м. на цена от 130 Евро без ДДС. Максималният срок на наема е 3 години.
За допълнителна информация и оглед: Румен Велев тел. 02 979 3240, GSM 0888 073 330

Публикувано на 19.02.2020

Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН (ИИКТ-БАН) отдава под наем в сградата си в гр. София, община Слатина, ул. Акад. Г. Бончев бл. 29а, едно помещение с обща площ 15 кв.м., намиращо се на първи етаж и подходящо за склад, на цена от 45 евро без ДДС.
За допълнителна информация и оглед: тел. 02 979 3240, GSM 0888 073 330 - Румен Велев

Публикувано на 10.02.2020

Институт по информационни и комуникационни технологии при БАН (ИИКТ-БАН) търси да назначи:
СЪТРУДНИК ПО ПРОЕКТ (КООРДИНАТОР) ЗА УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (УниБИТ)
в изпълнение на проект, финансиран с договор BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ c бенефициент Институт по информационни и комуникационни технологии при Българска академия на науките, на срочен трудов договор за период до 31.12.2023 г. със заетост до 2 часа на ден и до 48 часа седмично, при условията на чл. 113, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.
Пълен текст на обявата

Публикувано на 14.01.2020

Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН (ИИКТ-БАН) отдава под наем в сградата си в гр. София, община ул. Акад. Г. Бончев бл. 29а, eт. 1 две подходящи за офис помещения с обща площ 45 кв.м и прилежаща към тях площ от 10 кв.м на цена от 145 евро без ДДС.

За допълнителна информация и оглед:
Румен Велев тел. 02 979 3240, GSM 0888 073 330

Публикувано на 09.01.2020