начало | структура | НАУЧНА ДЕЙНОСТ | издания | докторанти | конкурси | профил на купувача | обяви | новини | контакти |

обяви преди 2018

2018


Институт по информационни и комуникационни технологии - БАН (ИИКТ - БАН) обявява конкурс за избор на
      Експерт - "Научен изследовател 1"
      Експерт - "Научен изследовател 2"
      Експерт 1
      Експерт 2

в изпълнение на Договор BG16RFOP002-1.005-0163 "Иновативна услуга за автоматично търсене и организиране на огромни масиви с персонални снимки", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020, по който ИИКТ - БАН е партньор.
Пълен текст на обявата

Публикувано на 12.12.2018


Институт по информационни и комуникационни технологии - БАН (ИИКТ - БАН) обявява конкурс за избор на
      изследовател
в изпълнение на проект BG05М2ОР001-1.002-0002-С01 „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020, по който ИИКТ - БАН е партньор.
Пълен текст на обявата

Публикувано на 16.11.2018


Институт по информационни и комуникационни технологии при БАН (ИИКТ-БАН), търси да назначи:
      Eксперт инвестиционна дейност архитектура и строителство
в изпълнение на проект, финансиран с договор BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” c бенефициент Институт по информационни и комуникационни технологии при Българска академия на науките, търси да назначи Eксперт инвестиционна дейност на срочен трудов договор за период от 6 /шест/ месеца със заетост от 4 часа на ден.
Пълен текст на обявата

Публикувано на 12.11.2018

Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН (ИИКТ – БАН) отдава под наем в сградата си в гр. София,
ул. „Акад. Георги Бончев” Бл. 29-А:

 - стая № 28, етаж 1 с площ от 16.0 кв. м.
 - стая №29, етаж 1 с площ от 16.0 кв. м.
 - общи части към двете помещения от 2 х 4 км.м.
Наемни цени:
Помещения за производствена дейност – от 2,00 до 5,00 евро/кв.м
Помещения за складови нужди – от 2,00 до 5,00 евро/кв.м
За допълнителна информация и оглед: Румен Велев - тел. 02 979 3240, GSM 0888 073 330
Пълен текст на обявата

Публикувано на 06.11.2018


Институт по информационни и комуникационни технологии при БАН (ИИКТ-БАН), търси да назначи:
      Eксперт инвестиционна дейност архитектура и строителство
В изпълнение на проект, финансиран с договор BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” c бенефициент Институт по информационни и комуникационни технологии при Българска академия на науките, търси да назначи Eксперт инвестиционна дейност на срочен трудов договор за период от 6 /шест/ месеца със заетост от 4 часа на ден.
Пълен текст на обявата

Публикувано на 22.10.2018


Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН (ИИКТ-БАН), търси да назначи:
      Експерт 11 „ Научен изследовател“
      Експерт 12 „ Научен изследовател“

в изпълнение на Проект BG16RFOP002-1.005-0256 Разработване на прототип на уеб базирана платформа "Моите гаранции", демонстриран в операционна среда с бенефициент АЙСИДЖЕН ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, по който ИИКТ-БАН е партньор.
Пълен текст на обявата

Публикувано на 19.10.2018


Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН (ИИКТ-БАН)
      Търси да назначи: ЮРИСТ

В изпълнение на проект, финансиран с договор BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ c бенефициент Институт по информационни и комуникационни технологии при Българска академия на науките, търси да назначи юрист на срочен трудов договор за период до 31.12.2023 г. със заетост от 4 часа на ден.
Пълен текст на обявата

Публикувано на 10.10.2018

Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН (ИИКТ-БАН) отдава под наем в сградата си в гр. София, общ. Искър, кв. Дружба, ул. „Илия Бешков” №1А, представляващ помещения с обща площ 140 (сто и четиридесет) кв.м., от които:

  І. Офис помещения
  І.1 Стая 2 – етаж І – 15 кв.м
  ІІ. Производствени помещения
  ІІ.1 Стая 1 – етаж І - 30 кв. м.
  ІІ.2 Стая 3 – етаж І - 15 кв. м.
  ІІ.3 Стая 4 – етаж І - 30 кв. м.
  ІІІ. Обща площ в с съответствие с архитектурния план на сградата – 50 кв. м
Наемни цени без ДДС: За помещенията – от 2,50 до 5,00 евро/кв.м; за общата площ от 0.50 до 1 евро/кв.м;
За допълнителна информация и оглед: Румен Велев: тел. 02 979 3240, GSM 0888 073 330

Публикувано на 05.10.2018


Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН (ИИКТ-БАН), търси да назначи:
       Експерт 1 “ИТ Изследовател“ (IT Researcher)
в изпълнение на проект BG16RFOP002-1.005-0314-C01 „Ефективно партньорство между ИКОМ ООД и Институт по информационни и комуникационни технологии-БАН за разработване на прототип на IoT платформа за анализ на поведението на водачите на МПС и изчисление на шофьорски рисков профил на базата на реални телематични данни” с бенефициент ИКОМ ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, по който ИИКТ-БАН е партньор.
Пълен текст на обявата

Публикувано на 02.10.2018


Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН (ИИКТ-БАН), търси да назначи:
       Експерт 1 “ИТ Изследовател“ (IT Researcher)
       Експерт 2 “ИТ Изследовател“ (IT Researcher)

в изпълнение на проект BG16RFOP002-1.005-0314-C01 „Ефективно партньорство между ИКОМ ООД и Институт по информационни и комуникационни технологии-БАН за разработване на прототип на IoT платформа за анализ на поведението на водачите на МПС и изчисление на шофьорски рисков профил на базата на реални телематични данни” с бенефициент ИКОМ ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, по който ИИКТ-БАН е партньор.
Пълен текст на обявата

Публикувано на 19.09.2018


Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН (ИИКТ-БАН), търси да назначи:
       Експерт 17 „Методи за осигуряване на сигурност на оторизацията“
в изпълнение на Проект BG16RFOP002-1.005-0197-С01 Разработване на иновативна телекомуникационна услуга от БТК ЕАД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, по който ИИКТ – БАН е партньор.
Пълен текст на обявата

Публикувано на 16.07.2018


Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН (ИИКТ-БАН), търси да назначи:
        Експерт 7 „ Научен изследовател и ръководител екип“; Експерт 8 „ Научен изследовател“;
        Експерт 9 „ Научен изследовател“; Експерт 10 „ Научен изследовател“; Експерт 11 „ Научен изследовател“;
        Експерт 12 „ Научен изследовател“

в изпълнение на Проект BG16RFOP002-1.005-0256 Разработване на прототип на уеб базирана платформа "Моите гаранции", демонстриран в операционна среда с бенефициент АЙСИДЖЕН КОРПОРЕЙШЪН ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, по който ИИКТ-БАН е партньор.
Пълен текст на обявата

Публикувано на 22.06.2018


Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН (ИИКТ-БАН), търси да назначи
        Експерт 15 „Методи и технология за видео и гласово сътрудничество 1“
        Експерт 16 „Методи и технология за видео и гласово сътрудничество 2“
        Експерт 17 „Методи за осигуряване на сигурност на оторизацията“
.
в изпълнение на Проект BG16RFOP002-1.005-0197-С01 "Разработване на иновативна телекомуникационна услуга от БТК ЕАД", финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, по който ИИКТ-БАН е партньор.
Пълен текст на обявата

Публикувано на 20.06.2018

Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН (ИИКТ-БАН) отдава под наем в сградата си в гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев” Бл. 2
- помещения – служебна лафка (бюфет) – етаж 1 с обща площ от 74 кв. м. на цена от 2,00 до 5,00 евро/кв.м
За допълнителна информация и оглед:
Румен Велев тел. 02 979 3240, GSM 0888 073 330

Публикувано на 03.01.2018


2017

Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН (ИИКТ – БАН) отдава под наем в сградата си в гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев” Бл. 29-А:

- стая, етаж 1 с площ от ≈12.5 кв. м.
- стая, етаж 1 с площ от ≈15.0 кв. м.
- стая, етаж 1 с площ от ≈30.0 кв. м.
- стая, етаж 1 с площ от ≈30.0 кв. м.
- стая, етаж 1 с площ от ≈60.0 кв. м.
Наемни цени:
Помещения за производствена дейност – от 2,00 до 5,00 евро/кв.м
Помещения за складови нужди – от 2,00 до 5,00 евро/кв.м
За допълнителна информация и оглед: Румен Велев - тел. 02 979 3240, GSM 0888 073 330

Публикувано на 13.02.2017


2016

ОБЯВА за набиране на асоциирани партньори в проект Център за върхови постижения „Информатика и информационни и комуникационни технологии“ по тематичната област „Информатика и информационни и комуникационни технологии“ на консорциум с координатор Институт по информационни и комуникационни технологии - БАН

Публикуванo на 21.10.2016

Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН (ИИКТ – БАН) отдава под наем в сградата си в гр. София, бул. „Цариградско шосе” №125, Бл. 2, етаж 3:

Работно помещение с площ от 34.09 (тридесет и четири кв. м.)
Прилежаща площ, етаж 3 от 8 (осем) кв. м.
Наемни цени: Помещения за изследователска и развойна дейност – от 2,50 до 5,00 евро/кв.м
Общи помещения – от 0,50 до 1,00 евро/кв.м

За допълнителна информация и оглед: Румен Велев: тел. 02 979 3240, GSM 0888 073 330

Публикуванo на 09.02.2016


2015

Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН (ИИКТ – БАН) отдава под наем в сградата си в гр. София, общ. Искър кв. Дружба, ул. „Илия Бешков” №1А, бл. 9, представляващ помещение с площ162 кв.м.

Наемни цени без ДДС: За помещението – от 2,00 до 5,00 евро/кв.м
За допълнителна информация и оглед:
Румен Велев: тел. 02 979 3240, GSM 0888 073 330

Публикуванo на 15.10.2015

Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН (ИИКТ – БАН) отдава под наем в сградата си в гр. София, бул. „Цариградско шосе” №125, Бл. 2:

 • Помещение за ползване като служебен бюфет с площ от 27.5 кв. м.
 • Прилежаща площ от 9.9 кв. м. съгласно архитектурния план
 • Оборудване (везна циферблатна 10 кг; витрина сладкарска; кафе-машина, маса работна; маси кръгли – комплект, 3 бр.; микровълнова печка; столове – комплект, 16 бр.)
Наемни цени без ДДС
 • За помещението – от 2,50 до 5,00 евро/кв.м
 • За прилежащата площ – 0.5 евро/кв.м
 • За оборудването – 12.5 евро/кв.м
За допълнителна информация и оглед:
Румен Велев: тел. 02 979 3240, GSM 0888 073 330
Георги Георгиев: тел. 02 873 2957, GSM 0896 290 154

Публикуванo на 20.03.2015


2014

Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН (ИИКТ – БАН) отдава под наем в сградата си в гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев” Бл. 29-А за ползване за производствена дейност след 01.12.2014 г:

 • 3 стаи, етаж 1 с обща площ от 45 кв. м. и съответна част (5 кв.м) от общи помещения
Наемни цени:
Помещения за производствена дейност – 3,00 евро/кв.м без ДДС
Части от общи помещения (коридори и др.) – 0,50 евро/кв.м без ДДС
За допълнителна информация и оглед:
Румен Велев: тел. 02 979 3240, GSM 0888 073 330

Публикуванo на 2.09.2014

Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН (ИИКТ – БАН) отдава под наем в сградата си в гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев” Бл. 29-А:

 • стая, етаж 1 с площ от ≈15 кв. м.
Наемни цени:
Помещения за производствена дейност – от 2,00 до 5,00 евро/кв.м
Помещения за складови нужди – от 2,00 до 5,00 евро/кв.м
За допълнителна информация и оглед:
Румен Велев: тел. 02 979 3240, GSM 0888 073 330

Публикуванo на 02.08.2014

Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН (ИИКТ – БАН) отдава под наем в сградата си в
гр. София, бул. „Цариградско шосе” №125, Бл. 29-А:

- Работно помещение, етаж 1 с площ от 42.5 кв. м.
 - Прилежаща площ, етаж 1 от 16 кв. м.
Наемни цени:
Помещения за производствена дейност - от 2,50 до 5,00 евро/кв.м
Помещения за складови нужди – от 2,50 до 5,00 евро/кв.м
За допълнителна информация и оглед:
Румен Велев: тел. 02 979 3240, GSM 0888 073 330

Публикувано на 24.02.2014 г.

Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН (ИИКТ – БАН) отдава под наем в сградата си в гр. София,
ул. „Акад. Георги Бончев” Бл. 29-А: стая № 9, етаж 1 с площ от 15 кв. м.

Наемни цени:
Помещения за производствена дейност – от 2,50 до 5,00 евро/кв.м
Помещения за складови нужди – от 2,50 до 5,00 евро/кв.м
За допълнителна информация и оглед:
Румен Велев: тел. 02 979 3240, GSM 0888 073 330

Публикувано на 23.01.2014 г.


2013

Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН (ИИКТ – БАН) отдава под наем в сградата си в гр. София, гара Искър, База за развитие и внедряване, сграда № 9 (срещу 28 ДКЦ) помещение за производствени и складови нужди с площ от
162 кв. м.

Наемни цени:
Помещения за производствена дейност – от 2,50 до 5,00 евро/кв.м
Помещения за складови нужди – от 2,50 до 5,00 евро/кв.м
За допълнителна информация и оглед:
Румен Велев: тел. 02 979 3240, GSM 0888 073 330

Публикувано на 04.10.2013 г.