Новини 2011

10 - 16 Септември 2011 Recent Advances in Natural Language Processing (RANLP 2011), Хисаря, България
29 Август - 2 Септември 2011 Eighth IMACS Seminar on Monte Carlo Methods (MCM 2011), Боровец, България
30 Юни 2011 Сутрин с bbt - интервю на проф. Светозар Маргенов - Директор на ИИКТ-БАН
15 - 18 Юни 2011 BIOMATH 2011, София, България
06 - 10 Юни 2011 8th International Conference on "Large-Scale Scientific Computations" (LSSC'11), Созопол, България
20 Май 2011 Акад. Никола Съботинов връчи награди за млади учени „Проф. Марин Дринов” и най-млади учени „Иван Евстратиев Гешов”. Наградата за млад учен “Професор Марин Дринов” в областта на математическите науки получи гл. ас. д-р Райна Спасенкова Георгиева от ИИКТ-БАН за научно постижение на тема: “Разработване на нови ефективни алгоритми Монте Карло за числено интегриране и решаване на интегрални уравнения с приложения в математически модели за разпределение на енергията”. (грамота, снимка от връчването на наградата)
Наградата за най-млад учен “Иван Евстратиев Гешов” в областта на техническите науки получи докторант Вася Красимирова Атанасова от ИИКТ-БАН за научно постижение на тема: “Нов дидактически аспект на обобщените мрежи и приложението му в съвременните информационни и комуникационни технологии”. (грамота, снимка от връчването на наградата)
06 - 09 Aприл 2011 EC Innovation – Женева 2011
23 - 24 Март 2011 Двудневен курс "Въведение във високопроизводителните пресмятания"
17 Март 2011 EBF Business TV - интервю на проф. Светозар Маргенов - Директор на ИИКТ-БАН
01 Март - 01 Април 2011 Общото събрание на БАН обявява конкурс за:
1) Награди за млади учени “проф. Марин Дринов”, 2) Награди за най-млади учени “Иван Евстратиев Гешов”.
Документите се подават в два екземпляра в ст. 110 на ЦУ-БАН в периода 01.03–01.04.2011 г.
Номиниране на кандидати за носител на наградата “Джон Атанасов” за 2011 г.