Новини 2012

05 Октомври 2012 Програмата АРТЕМИС, представена от Георги Кузманов, Programme Officer ARTEMIS-JU

"Информатиката в помощ на здравеопазването" - филм за резултатите на проект ДО 02-292 с Фонд "Научни изследвания"

Президентски отличия „Джон Атанасов“ за 2012 г. Информация за критериите за оценка на кандидатурите
може да бъде намерена тук.

13 - 15 Септември 2012 The 15th International Conference on Artificial Intelligence: Methodology, Systems, Applications (AIMSA 2012), Варна, България
12 - 14 Септември 2012 13th IFAC Symposium on Control in Transportation Systems (CTS'2012), София, България
06 - 08 Септември 2012 6th IEEE International Conference on Intelligent Systems (IS’12), София, България