Новини 2022

30 декември 2022 БАН с пробив при обработката и разпознаването на реч, подава ръка на бизнеса
29 декември 2022 Български домашен робот помага за възстановяването след тежки травми
20-22, декември 2022 17th Annual Meeting of the Bulgarian Section of SIAM, Sofia, Bulgaria
29 ноември 2022 - Учени от ИИКТ-БАН са включени в първите 2% на класацията на Станфордския университет за влиянието им върху развитието на световната наука през 2021.
27 октомври 2022 - независимата Агенция за бизнес новини в Югоизточна Европа SeeNews публикува обширен доклад за развитието на изкуствения интелект в България през 2022 г., включително анализ на състоянието и тенденциите. пълен текст, AI report2022
21 октомври 2022 Наградени студенти, които работят по проекти на ИИКТ-БАН: Студентите Елена Благоева и Бойко Кърков от специалност „Компютърни технологии в инженерната дейност“ на МГУ „Св. Иван Рилски“ бяха отличени за високото качество на научни разработки, създадени по проекти на ИИКТ.
18 октомври 2022 проф. Касабов – гост професор в ИИКТБАН – изнесе в зала „Проф. Марин Дринов“ лекция на тема „Невроинформатика, невронни мрежи и неврокомпютри (ННН): настояще и бъдеще“ и представи нови разработки и приложения в тази област.
8-9 октомври 2022 Националният Център за високопроизводителни и разпределени пресмятания (НЦВРП), обект на Националната пътна карта за научна инфраструктура, с водеща организация ИИКТ-БАН беше представен с кратък филм на Софийския фестивал на науката 2022 в сесията „Научната карта на България“. Коментатори в сесията за създаването, развитието и поддържането на националната научна инфраструктура сесията бяха акад. Николай Денков, Даниел Лорер и проф. Теньо Попминчев.
12-14 октомври 2022 IEEE Intelligent Systems IS’22, Warsaw, Poland
28-30 септември 2022 Digital Trtansformation, Cybersecurity, and Resilience (DIGILIENCE 2022) PLOVDIV, BULGARIA
26 септември 2022 Учени от университета в Ковънтри и Астънския университет ще проведат обучение на български експерти от Българската академия на науките, университетите, бизнеса, системата за национална сигурност и неправителствени организации относно устойчивостта на цифровите вериги на доставки, София, България
4-7 септември 2022 17th Conference on Computer Science and Intelligence Systems FedCSIS 2022 София, България
22-26 август 2022 10th International Conference on Numerical Methods and Applications, NM&A'22, Боровец, България
7 юли 2022 Проф. Стоян Михов представи иновативни разработки за синтез и разпознаване на българска реч и получи Почетния знак на Съюза на слепите в България
23 – 26 юни 2022
По проект № 2020-1-BG01-KA202-079200 „Мрежа от ИКТ Клубове по Роботика“ - програма ЕРАЗЪМ+, се проведе краткотрайно обучение в Творческия Дом на БАН във Варна
6 юни 2022 семинар на секция „Информационни технологии в сигурността“
5-10 юни 2022 Second International Workshop „Numerical Solution of Fractional Differential Equations and Applications“ (NSFDE&A’22), Созопол, България (резултати)
1-4 юни 202 ИИКТ-БАН отново с щанд на Хемус 2022
30 май 2022 семинар на тема: “Digital Forensic-concepts, methods and technologies.” д-р Мо Адда, старши лектор към School of Computing, University of Portsmouth, UK
30 май 2022 Ден на отворените врати на Лабораторията за 3D дигитализация и микроструктурен анализ
23 май 2022 гл.ас. д-р Кристина Динева беше удостоена с наградата за млади учени “Проф. Марин Дринов”, а асистент Симона Неделчева - с наградата за най-млади учени „Иван Евстратиев Гешов”.
19 май 2022 Млади учени от ИИКТ участваха във форума „Наука за бизнес“
1 май 2022 Български учени подобряват система за моторна стимулация при парализа
14 април 2022 Учени от Българската академия на науките участваха в конференция за Изкуствения интелект
14 февруари 2022 България трябва да има собствен капацитет и свои специалисти - Интервю на проф. Галя Ангелова за радио Хоризонт
3 февруари 2022 90 години от рождението на акад. Благовест Сендов (1932-2020)
18 януари 2022 Проф. Тодор Стоилов участва в международен научен форум на Британския съвет
18 януари 2022 Езикови ресурси на ИИКТ се ползват от Радостин Чолаков, най-младият в класацията "30 под 30" на "Форбс"