AComIn: Закупуване на периферия

 
3D вход / Лаборатория за генериране на входни данни в 3D формат: 3D изход / компоненти на визуалната (визуализационната?) стена: Лаборатория за системна динамика: Интегриращ сървър

Лаборатория за изследване на реч

SmartLab AComIn

Наличната Грид-инфраструктура на ИИКТ съдържа 3 високопроизводителни клъстера, включени в инфраструктурата на Европейската Грид Инициатива, с общо 916 CPU процесорни ядра и околко 110 TB SAN дискова памет и 10 TB лента. Най-новият клъстер, въведен в експлоатация през 2010г., е високопроизводителен клъстер с 576 логически ядра (2.8 GHz, Xeon 5560, 36 blades, 24 GB RAM), свързани посредством неблокираща инфинибанд връзка (20 Gbit/s DDR), с 8 сървъра за съхранение, свързани с 96 TB в два дискови масива. Сървър с 4 GPU NVIDIA Tesla M2090 карти спомага за създаване на GPGPU-базирани алгоритми и компютърни кодове. По-голяма част от съществуващото оборудване на института е закупено с национално финансиране. Освен това учените от ИИКТ използват и българския суперкомпютър IBM Blue Gene/P, разположен в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Устройствата от Умната периферия осигуряват автономност на ИИКТ по отношение на входящите данни (поток от данни от реалния свят, които се използват за научно-изследователските задачи в ИИКТ), като по този начин позволяват извършване на иновативни научни дейности, свързани с материалознанието, енергетиката, здравеопазването, индустриалното управление и оптимизация и др.