AComIn: Контакти

 

Координатор: проф. дмн Галя Ангелова

Адрес за кореспонденция:

Институт по информационни и комуникационни технологии - БАН (ИИКТ-БАН)
ул. "акад. Г. Бончев" бл. 2
София - 1113
България
тел. 02 979 6611
e-mail: iict@bas.bg

Обратна връзка

Име:
E-mail:
Относно:
Текст: