начало | структура | НАУЧНА ДЕЙНОСТ | издания | обучение | конкурси | профил на купувача | обяви | новини | контакти |

Институтът по информационни и комуникационни технологии към Българската академия на науките - (ИИКТ-БАН) е създаден на 01.07.2010 г. с решение ОС на БАН, като правоприемник на следните институти Институт по паралелна обработка на информацията (ИПОИ), Институт по информационни технологии (ИИТ) и Институт по компютърни и комуникационни системи (ИККС).

На 25.09.2018 г. от 14:00 часа в ИИКТ, зала 2 (сутерен) в блок 25А ще се проведе Общо събрание на учените от ИИКТ
с участие на кандидатите в конкурса за директор на ИИКТ:
проф. д-р Анета Караиванова (документи) и проф. дмн Галя Ангелова (документи)

Институтът по информационни и комуникационни технологии развива следните тематични направления:


Извлечения от годишните отчети на ИИКТ-БАН: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012
Публикации ИИКТ-БАН: 2017, 2016, 2015, 2014; Цитирания ИИКТ-БАН: 2017, 2016, 2015, 2014


Актуализация: 12.09.2018