начало | структура | НАУЧНА ДЕЙНОСТ | издания | докторанти | конкурси | профил на купувача | обяви | новини | контакти |

ИИКТ-БАН ОБЯВЯВА КОНКУРС за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2019-2020 Държавен вестник бр. 18/28.02.2020

ИИКТ-БАН развива следните тематични направления:

Институтът по информационни и комуникационни технологии към Българската академия на науките (ИИКТ-БАН) е създаден на 01.07.2010 г. с решение ОС на БАН, като правоприемник на следните институти Институт по паралелна обработка на информацията (ИПОИ), Институт по информационни технологии (ИИТ) и Институт по компютърни и комуникационни системи (ИККС).

3-4 Октомври 2019, Дни на отворените врати на ИИКТ-БАН - Комплекс на БАН на 4-ти км., ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 2 и бл. 25А, София 1113


Извлечения от годишните отчети на ИИКТ-БАН: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012
Публикации ИИКТ-БАН: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014; Цитирания ИИКТ-БАН: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014


Атестационна карта 2020, Методически указания 2020, Указания за попълване на данни в Sonix 2020, Списък на реномирани издателства, Въпроси и отговори


Актуализация: 11.03.2020