начало | структура | НАУЧНА ДЕЙНОСТ | издания | обучение | конкурси | профил на купувача | обяви | новини | контакти |

Институтът по информационни и комуникационни технологии към Българската академия на науките - (ИИКТ-БАН) е създаден на 01.07.2010 г. с решение ОС на БАН, като правоприемник на следните институти Институт по паралелна обработка на информацията (ИПОИ), Институт по информационни технологии (ИИТ) и Институт по компютърни и комуникационни системи (ИККС).

В ИИКТ-БАН бе проведено Изнесено заседание на Експертния съвет за наука, технологии и иновации към Кмета на Столична община, открито от кмета на Столична община Йорданка Фандъкова.

проф. д.м.н. Галя Ангелова, ръководител на проект AComIn, получи наградата "ПИТАГОР" в категория "Голяма награда за успешен ръководител на международни проекти".

Делегация от Генерална дирекция „Регионална политика” на ЕК, ръководена от генералния директор г-н Валтер Дефа, посети Института по информационни и комуникационни технологии при БАН. Присъстваха и зам. министър Николай Денков, представител на Министерски съвет и директора на София Тех Парк г-жа Елица Панайотова.

Институтът по информационни и комуникационни технологии развива следните тематични направления:

Извлечения от годишните отчети на ИИКТ-БАН за: 2014, 2013, 2012
Публикации ИИКТ-БАН за 2014, Цитирания ИИКТ-БАН за 2014
Актуализация: 11.08.2015