начало | структура | НАУЧНА ДЕЙНОСТ | издания | обучение | конкурси | профил на купувача | обяви | новини | контакти |

Институтът по информационни и комуникационни технологии към Българската академия на науките - (ИИКТ-БАН) е създаден на 01.07.2010 г. с решение ОС на БАН, като правоприемник на следните институти Институт по паралелна обработка на информацията (ИПОИ), Институт по информационни технологии (ИИТ) и Институт по компютърни и комуникационни системи (ИККС).

На 5.10.2017 г. ИИКТ представи свои постижения и международно признати научни резултати в рамките на инициативата „БАН представя своите институти“ (презентация)

Институтът по информационни и комуникационни технологии развива следните тематични направления:


Извлечения от годишните отчети на ИИКТ-БАН: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012
Публикации ИИКТ-БАН: 2017, 2016, 2015, 2014; Цитирания ИИКТ-БАН: 2017, 2016, 2015, 2014


Актуализация: 05.07.2018