начало | структура | НАУЧНА ДЕЙНОСТ | издания | обучение | конкурси | профил на купувача | обяви | новини | контакти |

Институтът по информационни и комуникационни технологии към Българската академия на науките - (ИИКТ-БАН) е създаден на 01.07.2010 г. с решение ОС на БАН, като правоприемник на следните институти Институт по паралелна обработка на информацията (ИПОИ), Институт по информационни технологии (ИИТ) и Институт по компютърни и комуникационни системи (ИККС).

Проф. Бьорн Нилсон, Президент на Кралската шведска академия за инженерни науки (IVA), посети ИИКТ.
Прочети още ...

Институтът по информационни и комуникационни технологии развива следните тематични направления:

Извлечения от годишните отчети на ИИКТ-БАН за: 2015, 2014, 2013, 2012
Публикации ИИКТ-БАН за 2015, 2014; Цитирания ИИКТ-БАН за 2015, 2014
Актуализация: 08.03.2016