начало | структура | НАУЧНА ДЕЙНОСТ | издания | обучение | конкурси | семинари | профил на купувача | обяви | новини | контакти |

Институтът по информационни и комуникационни технологии към Българската академия на науките - (ИИКТ-БАН) е създаден на 01.07.2010 г. с решение ОС на БАН, като правоприемник на следните институти Институт по паралелна обработка на информацията (ИПОИ), Институт по информационни технологии (ИИТ) и Институт по компютърни и комуникационни системи (ИККС).

Президентът на РБългария, Росен Плевнелиев посети Института по информационни и комуникационни технологии при БАН
повече информация...

Г-н Волфганг Бурчер, заместник-генерален директор на Генерална дирекция „Научни изследвания и иновации”, Европейска комисия, посети ИИКТ-БАН
повече информация...

Делегация на Виетнамската академия на науката и технологиите (ВАНТ), ръководена от проф. Мин (президент на ВАНТ) посети ИИКТ-БАН
повече информация...

Институтът по информационни и комуникационни технологии развива следните тематични направления:

Извлечения от годишните отчети на ИИКТ-БАН за: 2014, 2013, 2012
Публикации ИИКТ-БАН за 2014, Цитирания ИИКТ-БАН за 2014


Актуализация: 11.02.2015