начало | структура | НАУЧНА ДЕЙНОСТ | издания | обучение | конкурси | профил на купувача | обяви | новини | контакти |

научен съвет на ИИКТ-БАН

Документи за разглеждане от Научния съвет на ИИКТ-БАН

Протоколи от заседения на Научния съвет на ИИКТ-БАН

Председател на научния съвет: чл.-кор. д.м.н. Светозар Маргенов
Секретар на научния съвет:    Диана Георгиева (тел. 029793218; е-mail: diana@iccs.bas.bg)


чл.-кор. д.м.н. Светозар Маргенов

проф. д.м.н. Галя Ангелова

проф. д.т.н. Иван Димов

проф. д.т.н. Красимира Стоилова

проф. д.н. Даниела Борисова

проф. д.н. Любка Дуковска

проф. д-р Анета Караиванова

проф. д-р Димитър Карастоянов

проф. д-р Стефка Фиданова

проф. д-р Тодор Тагарев

доц. д-р Велизар Шаламанов

доц. д-р Владимир Монов

доц. д-р Генадий Агре

доц. д-р Емануил Атанасов

доц. д-р Златогор Минчев

доц. д-р Кирил Симов

доц. д-р Нина Добринкова

доц. д-р Петя Копринкова-Христова

доц. д-р Станислав Харизанов

доц. д-р Тодор Гюров

проф. д-р Красен Стефанов

проф. д-р Костадин Костадинов

акад. Васил Сгурев

акад. Иван Попчев

акад. Кирил Боянов

гл. ас. д-р Николай Стоименов

представител на младите учени

Актуализация: 12.12.2018