начало | структура | НАУЧНА ДЕЙНОСТ | издания | обучение | конкурси | профил на купувача | обяви | новини | контакти |

научен съвет на ИИКТ - БАН

Протоколи от заседения на Научния съвет на ИИКТ-БАН

Председател на научния съвет: проф. д.т.н. Иван Димов
Секретар на научния съвет:    Диана Георгиева (тел. 029793218; е-mail: diana@iccs.bas.bg)


чл.-кор. д.м.н. Светозар Маргенов

проф. д.т.н. Иван Димов

проф. д.м.н. Галя Ангелова

проф. д.т.н. Красимира Стоилова

проф. д.т.н. Тодор Стоилов

проф. д-р Анета Караиванова

проф. д-р Димитър Карастоянов

проф. д-р Иван Мустакеров

проф. д-р Тодор Тагарев

доц. д-р Владимир Монов

доц. д-р Генадий Агре

доц. д-р Димитър Тодоров

доц. д-р Димо Димов

доц. д-р Емануил Атанасов

доц. д-р Златолилия Илчева

доц. д-р Кирил Алексиев

доц. д-р Кирил Симов

доц. д-р Красимир Георгиев

доц. д.н. Любка Дуковска

доц. д-р Румен Андреев

проф. д-р Стефка Фиданова

доц. д-р Тодор Гюров

акад. Васил Сгурев

акад. Иван Попчев

акад. Кирил Боянов

доц. д-р Станислав Стойков
представител на младите учени

Актуализация: 01.06.2017