Главен асистeнт д-р

Кристина Динева


Научноизследователски интереси:
  • Модели и методи за обработка на хетерогенни данни от IoT устройства
  • Проектиране и разработване на системи от IoT модули за приложения в реални среди

Служебен адрес:
София - 1113,
ул. "Акад. Г. Бончев", бл.2
Е - mail: