начало | структура | НАУЧНА ДЕЙНОСТ | издания | обучение | конкурси | профил на купувача | обяви | новини | контакти |

обяви


2019


Институт по информационни и комуникационни технологии при БАН (ИИКТ-БАН) търси да назначи
СЪТРУДНИК ПО ПРОЕКТ (КООРДИНАТОР) ЗА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ (МУ-София)
в изпълнение на проект, финансиран с договор BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ c бенефициент ИИКТ-БАН, на срочен трудов договор за период до 31.12.2023 г. със заетост до 2 часа на ден и до 48 часа седмично, при условията на чл. 113, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда. Пълен текст на обявата

Публикувано на 11.11.2019


Институт по информационни и комуникационни технологии - БАН (ИИКТ - БАН) обявява конкурс за избор на двама изследователи.
Пълен текст на обявата

Публикувано на 17.10.2019

Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН (ИИКТ-БАН) отдава под наем в сградата си в гр. София, община Слатина, бул. Цариградско шосе № 125, Бл. 2, eт. 1 помещение, представляващо зала с обща площ 156.60 кв.м. на цена от 4,00 до 5,00 евро/кв.м
За допълнителна информация и оглед:
Румен Велев тел. 02 979 3240, GSM 0888 073 330

Публикувано на 14.10.2019


Институт по информационни и комуникационни технологии - БАН (ИИКТ-БАН) обявява конкурс за избор на изследовател за целите на проект „Дигитализация на икономиката в среда на големи данни“
Пълен текст на обявата

Публикувано на 24.07.2019

Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН (ИИКТ-БАН) отдава под наем в сградата си в гр. София, община Слатина, бул. Цариградско шосе № 125, Бл. 2, eт. 1 помещение с обща площ 27.50 кв.м и прилежащи към наетия имот площи от 9.9 кв.м, подходящо за бюфет на цена от 2,00 до 4,00 евро/кв.м

За допълнителна информация и оглед:	
Румен Велев тел. 02 979 3240, GSM 0888 073 330

Публикувано на 19.06.2019


Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН (ИИКТ-БАН), търси да назначи:
Експерт 9 „ Научен изследовател“
в изпълнение на Проект BG16RFOP002-1.005-0256 Разработване на прототип на уеб базирана платформа "Моите гаранции", демонстриран в операционна среда с бенефициент АЙСИДЖЕН ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, по който ИИКТ-БАН е партньор. Пълен текст на обявата

Публикувано на 13.06.2019

Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН (ИИКТ-БАН) отдава под наем в сградата си в гр. София, община Слатина, бул. Цариградско шосе № 125, Бл. 2, eт. 3 следните помещения:

• стая 343 с обща площ 22 кв.м
• стая 344 с обща площ 19 кв.м
• стая 345 с обща площ 22 кв.м
• стая 330 с обща площ 19 км
на цена от 2,00 до 5,00 евро/кв.м
За допълнителна информация и оглед: Румен Велев тел. 02 979 3240, GSM 0888 073 330

Публикувано на 16.05.2019

Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН (ИИКТ-БАН) отдава под наем в сградата си в гр. София, община Слатина, бул. Цариградско шосе № 125, Бл. 2, eт. 3 помещение (стая 322), представляваща зала с обща 34.09 кв.м. и прилежащи към имота 8 кв. м на цена от 4,00 до 5,00 евро/кв.м
За допълнителна информация и оглед: Румен Велев тел. 02 979 3240, GSM 0888 073 330

Публикувано на 16.05.2019


Институт по информационни и комуникационни технологии (ИИКТ-БАН) търси да назначи
Експерт 1: „Изследовател“ и Експерт 2: „Изследовател“
В изпълнение на проект BG16RFOP002-1.005-0158-C01 „Изграждане на система от интернет свързани сензори, обединени в Big Data среда за анализ и въздействие на показателите, свързани с чистотата на въздуха и други ежедневни индикатори в бита на хората. Система за автоматичен контрол и регулация на състоянието на въздуха в дома, чрез мрежа от датчици и контролери“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.: „Разработване на продуктови и производствени иновации“, с бенефициент DSI ООД, по който ИИКТ-БАН е партньор, ИИКТ-БАН търси да назначи експерт на срочен трудов договор за 18 месеца със заетост 4 часа на ден. Пълен текст на обявата

Публикувано на 26.3.2019

Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН (ИИКТ-БАН) отдава под наем в сградата си в гр. София, община Слатина, бул. Цариградско шосе № 125, Бл. 2 помещение с обща площ 20.62 кв.м. на цена от 2,00 до 5,00 евро/кв.м

За допълнителна информация и оглед:
Румен Велев тел. 02 979 3240, GSM 0888 073 330

Публикувано на 28.2.2019


Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН (ИИКТ-БАН), търси да назначи:
Експерт 12 „ Научен изследовател“
в изпълнение на Проект BG16RFOP002-1.005-0256 Разработване на прототип на уеб базирана платформа "Моите гаранции", демонстриран в операционна среда с бенефициент АЙСИДЖЕН ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, по който ИИКТ-БАН е партньор. Пълен текст на обявата

Публикувано на 15.2.2019


Институт по информационни и комуникационни технологии при БАН (ИИКТ-БАН) търси да назначи
5 ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ В ЕКВИВАЛЕНТ НА 1 ЩАТНА БРОЙКА НА ПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ
в изпълнение на проект, финансиран с договор BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ c бенефициент ИИКТ-БАН, на срочен трудов договор за период до 31.12.2023 г. със заетост до 2 часа на ден и до 48 часа седмично, при условията на чл. 113, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда. Пълен текст на обявата

Публикувано на 8.2.2019


Институт по информационни и комуникационни технологии при БАН (ИИКТ-БАН) търси да назначи
СЪТРУДНИК ПО ПРОЕКТ (КООРДИНАТОР) ЗА ПАРТНЬОР ИНСТИТУТ ПО МЕХАНИКА ПРИ БАН (ИМех-БАН)
в изпълнение на проект, финансиран с договор BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ c бенефициент ИИКТ-БАН, на срочен трудов договор за период до 31.12.2023 г. със заетост до 2 часа на ден и до 48 часа седмично, при условията на чл. 113, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда. Пълен текст на обявата

Публикувано на 18.1.2019

Институт по информационни и комуникационни технологии при БАН (ИИКТ-БАН) търси да назначи
СЪТРУДНИК ПО ПРОЕКТ (КООРДИНАТОР) ЗА ПАРТНЬОР ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА ПРИ БАН (ИМИ-БАН)
в изпълнение на проект, финансиран с договор BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ c бенефициент ИИКТ-БАН, на срочен трудов договор за период до 31.12.2023 г. със заетост до 2 часа на ден и до 48 часа седмично, при условията на чл. 113, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда. Пълен текст на обявата

Публикувано на 18.1.2019

Институт по информационни и комуникационни технологии при БАН (ИИКТ-БАН) търси да назначи
СЪТРУДНИК ПО ПРОЕКТ (КООРДИНАТОР) ЗА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ (МУ-София)
в изпълнение на проект, финансиран с договор BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ c бенефициент ИИКТ-БАН, на срочен трудов договор за период до 31.12.2023 г. със заетост до 2 часа на ден и до 48 часа седмично, при условията на чл. 113, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда. Пълен текст на обявата

Публикувано на 18.1.2019

Институт по информационни и комуникационни технологии при БАН (ИИКТ-БАН) търси да назначи
СЪТРУДНИК ПО ПРОЕКТ (КООРДИНАТОР) ЗА ПАРТНЬОР НАЦИАНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО ГЕОФИЗИКА, ГЕОДЕЗИЯ И ГЕОГРАФИЯ ПРИ БАН (НИГГГ-БАН)
в изпълнение на проект, финансиран с договор BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ c бенефициент ИИКТ-БАН, на срочен трудов договор за период до 31.12.2023 г. със заетост до 2 часа на ден и до 48 часа седмично, при условията на чл. 113, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда. Пълен текст на обявата

Публикувано на 18.1.2019

Институт по информационни и комуникационни технологии при БАН (ИИКТ-БАН) търси да назначи
СЪТРУДНИК ПО ПРОЕКТ (КООРДИНАТОР) ЗА ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ (ПУ „Паисий Хилендарски“)
в изпълнение на проект, финансиран с договор BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ c бенефициент ИИКТ-БАН, на срочен трудов договор за период до 31.12.2023 г. със заетост до 2 часа на ден и до 48 часа седмично, при условията на чл. 113, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда. Пълен текст на обявата

Публикувано на 18.1.2019

Институт по информационни и комуникационни технологии при БАН (ИИКТ-БАН) търси да назначи
СЪТРУДНИК ПО ПРОЕКТ (КООРДИНАТОР) ЗА УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (УниБИТ)
в изпълнение на проект, финансиран с договор BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ c бенефициент ИИКТ-БАН, на срочен трудов договор за период до 31.12.2023 г. със заетост до 2 часа на ден и до 48 часа седмично, при условията на чл. 113, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда. Пълен текст на обявата

Публикувано на 18.1.2019

2018


Институт по информационни и комуникационни технологии - БАН (ИИКТ - БАН) обявява конкурс за избор на
      Експерт - "Научен изследовател 1"
      Експерт - "Научен изследовател 2"
      Експерт 1
      Експерт 2

в изпълнение на Договор BG16RFOP002-1.005-0163 "Иновативна услуга за автоматично търсене и организиране на огромни масиви с персонални снимки", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020, по който ИИКТ - БАН е партньор.
Пълен текст на обявата

Публикувано на 12.12.2018


Институт по информационни и комуникационни технологии - БАН (ИИКТ - БАН) обявява конкурс за избор на
      изследовател
в изпълнение на проект BG05М2ОР001-1.002-0002-С01 „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020, по който ИИКТ - БАН е партньор.
Пълен текст на обявата

Публикувано на 16.11.2018


Институт по информационни и комуникационни технологии при БАН (ИИКТ-БАН), търси да назначи:
      Eксперт инвестиционна дейност архитектура и строителство
в изпълнение на проект, финансиран с договор BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” c бенефициент Институт по информационни и комуникационни технологии при Българска академия на науките, търси да назначи Eксперт инвестиционна дейност на срочен трудов договор за период от 6 /шест/ месеца със заетост от 4 часа на ден.
Пълен текст на обявата

Публикувано на 12.11.2018

Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН (ИИКТ – БАН) отдава под наем в сградата си в гр. София,
ул. „Акад. Георги Бончев” Бл. 29-А:

 - стая № 28, етаж 1 с площ от 16.0 кв. м.
 - стая №29, етаж 1 с площ от 16.0 кв. м.
 - общи части към двете помещения от 2 х 4 км.м.
Наемни цени:
Помещения за производствена дейност – от 2,00 до 5,00 евро/кв.м
Помещения за складови нужди – от 2,00 до 5,00 евро/кв.м
За допълнителна информация и оглед: Румен Велев - тел. 02 979 3240, GSM 0888 073 330
Пълен текст на обявата

Публикувано на 06.11.2018


Институт по информационни и комуникационни технологии при БАН (ИИКТ-БАН), търси да назначи:
      Eксперт инвестиционна дейност архитектура и строителство
В изпълнение на проект, финансиран с договор BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” c бенефициент Институт по информационни и комуникационни технологии при Българска академия на науките, търси да назначи Eксперт инвестиционна дейност на срочен трудов договор за период от 6 /шест/ месеца със заетост от 4 часа на ден.
Пълен текст на обявата

Публикувано на 22.10.2018


Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН (ИИКТ-БАН), търси да назначи:
      Експерт 11 „ Научен изследовател“
      Експерт 12 „ Научен изследовател“

в изпълнение на Проект BG16RFOP002-1.005-0256 Разработване на прототип на уеб базирана платформа "Моите гаранции", демонстриран в операционна среда с бенефициент АЙСИДЖЕН ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, по който ИИКТ-БАН е партньор.
Пълен текст на обявата

Публикувано на 19.10.2018


Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН (ИИКТ-БАН)
      Търси да назначи: ЮРИСТ

В изпълнение на проект, финансиран с договор BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ c бенефициент Институт по информационни и комуникационни технологии при Българска академия на науките, търси да назначи юрист на срочен трудов договор за период до 31.12.2023 г. със заетост от 4 часа на ден.
Пълен текст на обявата

Публикувано на 10.10.2018

Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН (ИИКТ-БАН) отдава под наем в сградата си в гр. София, общ. Искър, кв. Дружба, ул. „Илия Бешков” №1А, представляващ помещения с обща площ 140 (сто и четиридесет) кв.м., от които:

  І. Офис помещения
  І.1 Стая 2 – етаж І – 15 кв.м
  ІІ. Производствени помещения
  ІІ.1 Стая 1 – етаж І - 30 кв. м.
  ІІ.2 Стая 3 – етаж І - 15 кв. м.
  ІІ.3 Стая 4 – етаж І - 30 кв. м.
  ІІІ. Обща площ в с съответствие с архитектурния план на сградата – 50 кв. м
Наемни цени без ДДС: За помещенията – от 2,50 до 5,00 евро/кв.м; за общата площ от 0.50 до 1 евро/кв.м;
За допълнителна информация и оглед: Румен Велев: тел. 02 979 3240, GSM 0888 073 330

Публикувано на 05.10.2018


Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН (ИИКТ-БАН), търси да назначи:
       Експерт 1 “ИТ Изследовател“ (IT Researcher)
в изпълнение на проект BG16RFOP002-1.005-0314-C01 „Ефективно партньорство между ИКОМ ООД и Институт по информационни и комуникационни технологии-БАН за разработване на прототип на IoT платформа за анализ на поведението на водачите на МПС и изчисление на шофьорски рисков профил на базата на реални телематични данни” с бенефициент ИКОМ ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, по който ИИКТ-БАН е партньор.
Пълен текст на обявата

Публикувано на 02.10.2018


Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН (ИИКТ-БАН), търси да назначи:
       Експерт 1 “ИТ Изследовател“ (IT Researcher)
       Експерт 2 “ИТ Изследовател“ (IT Researcher)

в изпълнение на проект BG16RFOP002-1.005-0314-C01 „Ефективно партньорство между ИКОМ ООД и Институт по информационни и комуникационни технологии-БАН за разработване на прототип на IoT платформа за анализ на поведението на водачите на МПС и изчисление на шофьорски рисков профил на базата на реални телематични данни” с бенефициент ИКОМ ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, по който ИИКТ-БАН е партньор.
Пълен текст на обявата

Публикувано на 19.09.2018


Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН (ИИКТ-БАН), търси да назначи:
       Експерт 17 „Методи за осигуряване на сигурност на оторизацията“
в изпълнение на Проект BG16RFOP002-1.005-0197-С01 Разработване на иновативна телекомуникационна услуга от БТК ЕАД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, по който ИИКТ – БАН е партньор.
Пълен текст на обявата

Публикувано на 16.07.2018


Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН (ИИКТ-БАН), търси да назначи:
        Експерт 7 „ Научен изследовател и ръководител екип“; Експерт 8 „ Научен изследовател“;
        Експерт 9 „ Научен изследовател“; Експерт 10 „ Научен изследовател“; Експерт 11 „ Научен изследовател“;
        Експерт 12 „ Научен изследовател“

в изпълнение на Проект BG16RFOP002-1.005-0256 Разработване на прототип на уеб базирана платформа "Моите гаранции", демонстриран в операционна среда с бенефициент АЙСИДЖЕН КОРПОРЕЙШЪН ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, по който ИИКТ-БАН е партньор.
Пълен текст на обявата

Публикувано на 22.06.2018


Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН (ИИКТ-БАН), търси да назначи
        Експерт 15 „Методи и технология за видео и гласово сътрудничество 1“
        Експерт 16 „Методи и технология за видео и гласово сътрудничество 2“
        Експерт 17 „Методи за осигуряване на сигурност на оторизацията“
.
в изпълнение на Проект BG16RFOP002-1.005-0197-С01 "Разработване на иновативна телекомуникационна услуга от БТК ЕАД", финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, по който ИИКТ-БАН е партньор.
Пълен текст на обявата

Публикувано на 20.06.2018

Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН (ИИКТ-БАН) отдава под наем в сградата си в гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев” Бл. 2
- помещения – служебна лафка (бюфет) – етаж 1 с обща площ от 74 кв. м. на цена от 2,00 до 5,00 евро/кв.м
За допълнителна информация и оглед:
Румен Велев тел. 02 979 3240, GSM 0888 073 330

Публикувано на 03.01.2018


обяви преди 2018