начало | структура | НАУЧНА ДЕЙНОСТ | издания | обучение | конкурси | профил на купувача | обяви | новини | контакти |

ОБУЧЕНИЕ В ДОКТОРАНТУРА


Списък
на акредитираните специалности/докторски програми
за обучение в докторантура в ИИКТ-БАН

  Специалност/Докторска програма Професионално направление Срок
  01.01.09: Изчислителна математика 4.5. Математика 06.07.2015 – 06.07.2021
  01.01.12: Информатика 4.6. Информатика и компютърни науки 23.03.2015 - 23.03.2021
  01.01.13: Maтематическо моделиране и приложение на математиката 4.5. Математика 06.07.2015 – 06.07.2021
  02.07.20: Koмуникационни мрежи и системи 5.3. Комуникационна и компютърна техника 6 години - от 15.01.2010
  02.21.04: Koмпютърни системи, комплекси и мрежи 5.3. Комуникационна и компютърна техника 6 години - от 15.01.2010
  02.21.07: Aвтоматизирани системи за обработка на информация и управление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика 6 години - от 15.01.2010
  02.21.10: Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката 5.2. Електротехника, електроника и автоматика 6 години - от 25.06.2010Актуализация: 10.04.2017