начало | структура | НАУЧНА ДЕЙНОСТ | издания | обучение | конкурси | профил на купувача | обяви | новини | контакти |

обучение в ИИКТ - БАНСписък на докторантите, обучаващи се в ИИКТ - БАН

редовно обучение
Име, презиме, фамилия Дата на зачисляване Краен срок Ръководител
Докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“
Маргарита Александрова Дикова 01.01.2011 01.01.2017 Кирил Алексиев
Йоана Атанасова Иванова 01.10.2014 01.10.2017 Тодор Тагарев
Десислава Юлианова Иванова 01.01.2015 01.01.2018 Димитър Карастоянов
Богомил Димитров Попов 01.01.2016 01.01.2019 Димитър Карастоянов
Докторска програма „Информатика“
Асен Любомиров Тошев 01.10.2014 01.10.2017 Васил Гуляшки
Красимира Донева Стоянова - Чокова 01.10.2014 01.10.2017 Васил Гуляшки
Александър Николаев Попов 01.01.2015 01.01.2018 Кирил Симов
Делян Стоянчов Керемедчиев 01.01.2015 01.01.2018 Леонид Кирилов
Илия Петров Горанов 01.01.2015 01.01.2018 Васил Гуляшки
Мария Иванова Барова 01.01.2015 01.01.2018 Татяна Атанасова
Борислав Серьожев Даскалов 01.01.2016 01.01.2019 Иван Попчев
Теодор Тошков Симчев 01.10.2016 01.10.2019 Емануил Атанасов
Жанета Стефчева Севова 01.10.2016 01.10.2019 Вера Ангелова
Кристина Иванова Динева 01.01.2017 01.01.2020 Татяна Атанасова
Иван Иванов Благоев 01.01.2017 01.01.2020 Татяна Атанасова
Ивайло Живков Благоев 01.01.2017 01.01.2020 Владимир Монов
Колю Ненчев Колев 01.01.2017 01.01.2020 Вера Ангелова
Николай Стоянов Тилянов 01.01.2017 01.01.2020 Васил Сгурев
Докторска програма „Компютърни системи, комплекси и мрежи“
Иван Костадинов Гайдарски 01.01.2016 01.01.2019 Румен Андреев
Докторска програма „Комуникационни мрежи и системи“
Петър Росенов Томов 01.01.2016 01.01.2019 Владимир Монов
Докторска програма „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката“
Денис Сафидинов Чикуртев 01.09.2014 01.09.2017 Димитър Карастоянов
Кристина Тодорова Павлова 01.10.2014 01.10.2017 Тодор Стоилов
Бистра Юлиянова Захариева 01.01.2016 01.01.2019 Любка Дуковска
Йорданка Любомирова Бонева 01.01.2017 01.01.2020 Тодор Стоилов
Докторска програма „Изчислителна математика“
Димитър Георгиев Славчев 01.02.2017 01.02.2020 Светозар Маргенов

задочно обучение

Име, презиме, фамилия Дата на зачисляване Краен срок Ръководител
Докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“
Венета Христова Христовa 01.09.2014 01.09.2018 Димитър Карастоянов
Никола Николаев Съботинков 01.02.2015 01.02.2019 Димитър Карастоянов
Милена Филипова Груева 02.07.2015 02.07.2019 Димитър Карастоянов
Докторска програма „Информатика“
Димитър Славов Димитров 01.08.2012 01.08.2017 Емануил Атанасов
Божидар Руменов Шуманов 01.10.2013 01.10.2017 Тодор Стоилов
Добромир Маринов Георгиев 01.09.2014 01.09.2018 Тодор Гюров
Виктория Станиславова Димитрова 01.10.2014 01.10.2018 Даниела Борисова
Георги Евтимов Евтимов 01.01.2016 01.01.2020 Стефка Фиданова
Докторска програма „Компютърни системи, комплекси и мрежи“
Теодор Василев Савов 01.01.2016 01.01.2020 Румен Андреев
Докторска програма „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката“
Дилян Чавдаров Корсемов 01.01.2016 01.01.2020 Даниела Борисова

самостоятелна подготовка

Име, презиме, фамилия Дата на зачисляване Краен срок Ръководител
Докторска програма „Информатика“
Панайот Пламенов Даскалов 01.05.2010 01.05.2017 Христо Кабакчиев, Иван Гарванов
Атанас Петров Узунов 01.01.2015 01.01.2018 Георги Глухчев
Йенс Колер 01.10.2015 01.10.2017 Кирил Симов
Шпенди Исмаили 01.01.2016 01.01.2019 Стефка Фиданова
Кристина Георгиева Капанова 01.02.2016 01.02.2019 Иван Димов, Жан Мишел Селие


Актуализация: 09.01.2017