начало | структура | НАУЧНА ДЕЙНОСТ | издания | обучение | конкурси | профил на купувача | обяви | новини | контакти |

обяви преди 2018


2017

Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН (ИИКТ – БАН) отдава под наем в сградата си в гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев” Бл. 29-А:

- стая, етаж 1 с площ от ≈12.5 кв. м.
- стая, етаж 1 с площ от ≈15.0 кв. м.
- стая, етаж 1 с площ от ≈30.0 кв. м.
- стая, етаж 1 с площ от ≈30.0 кв. м.
- стая, етаж 1 с площ от ≈60.0 кв. м.
Наемни цени:
Помещения за производствена дейност – от 2,00 до 5,00 евро/кв.м
Помещения за складови нужди – от 2,00 до 5,00 евро/кв.м
За допълнителна информация и оглед: Румен Велев - тел. 02 979 3240, GSM 0888 073 330

Публикувано на 13.02.2017


2016

ОБЯВА за набиране на асоциирани партньори в проект Център за върхови постижения „Информатика и информационни и комуникационни технологии“ по тематичната област „Информатика и информационни и комуникационни технологии“ на консорциум с координатор Институт по информационни и комуникационни технологии - БАН

Публикуванo на 21.10.2016

Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН (ИИКТ – БАН) отдава под наем в сградата си в гр. София, бул. „Цариградско шосе” №125, Бл. 2, етаж 3:

Работно помещение с площ от 34.09 (тридесет и четири кв. м.)
Прилежаща площ, етаж 3 от 8 (осем) кв. м.
Наемни цени: Помещения за изследователска и развойна дейност – от 2,50 до 5,00 евро/кв.м
Общи помещения – от 0,50 до 1,00 евро/кв.м

За допълнителна информация и оглед: Румен Велев: тел. 02 979 3240, GSM 0888 073 330

Публикуванo на 09.02.2016


2015

Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН (ИИКТ – БАН) отдава под наем в сградата си в гр. София, общ. Искър кв. Дружба, ул. „Илия Бешков” №1А, бл. 9, представляващ помещение с площ162 кв.м.

Наемни цени без ДДС: За помещението – от 2,00 до 5,00 евро/кв.м
За допълнителна информация и оглед:
Румен Велев: тел. 02 979 3240, GSM 0888 073 330

Публикуванo на 15.10.2015

Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН (ИИКТ – БАН) отдава под наем в сградата си в гр. София, бул. „Цариградско шосе” №125, Бл. 2:

  • Помещение за ползване като служебен бюфет с площ от 27.5 кв. м.
  • Прилежаща площ от 9.9 кв. м. съгласно архитектурния план
  • Оборудване (везна циферблатна 10 кг; витрина сладкарска; кафе-машина, маса работна; маси кръгли – комплект, 3 бр.; микровълнова печка; столове – комплект, 16 бр.)
Наемни цени без ДДС
  • За помещението – от 2,50 до 5,00 евро/кв.м
  • За прилежащата площ – 0.5 евро/кв.м
  • За оборудването – 12.5 евро/кв.м
За допълнителна информация и оглед:
Румен Велев: тел. 02 979 3240, GSM 0888 073 330
Георги Георгиев: тел. 02 873 2957, GSM 0896 290 154

Публикуванo на 20.03.2015


2014

Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН (ИИКТ – БАН) отдава под наем в сградата си в гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев” Бл. 29-А за ползване за производствена дейност след 01.12.2014 г:

  • 3 стаи, етаж 1 с обща площ от 45 кв. м. и съответна част (5 кв.м) от общи помещения
Наемни цени:
Помещения за производствена дейност – 3,00 евро/кв.м без ДДС
Части от общи помещения (коридори и др.) – 0,50 евро/кв.м без ДДС
За допълнителна информация и оглед:
Румен Велев: тел. 02 979 3240, GSM 0888 073 330

Публикуванo на 2.09.2014

Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН (ИИКТ – БАН) отдава под наем в сградата си в гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев” Бл. 29-А:

  • стая, етаж 1 с площ от ≈15 кв. м.
Наемни цени:
Помещения за производствена дейност – от 2,00 до 5,00 евро/кв.м
Помещения за складови нужди – от 2,00 до 5,00 евро/кв.м
За допълнителна информация и оглед:
Румен Велев: тел. 02 979 3240, GSM 0888 073 330

Публикуванo на 02.08.2014

Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН (ИИКТ – БАН) отдава под наем в сградата си в
гр. София, бул. „Цариградско шосе” №125, Бл. 29-А:

- Работно помещение, етаж 1 с площ от 42.5 кв. м.
 - Прилежаща площ, етаж 1 от 16 кв. м.
Наемни цени:
Помещения за производствена дейност - от 2,50 до 5,00 евро/кв.м
Помещения за складови нужди – от 2,50 до 5,00 евро/кв.м
За допълнителна информация и оглед:
Румен Велев: тел. 02 979 3240, GSM 0888 073 330

Публикувано на 24.02.2014 г.

Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН (ИИКТ – БАН) отдава под наем в сградата си в гр. София,
ул. „Акад. Георги Бончев” Бл. 29-А: стая № 9, етаж 1 с площ от 15 кв. м.

Наемни цени:
Помещения за производствена дейност – от 2,50 до 5,00 евро/кв.м
Помещения за складови нужди – от 2,50 до 5,00 евро/кв.м
За допълнителна информация и оглед:
Румен Велев: тел. 02 979 3240, GSM 0888 073 330

Публикувано на 23.01.2014 г.


2013

Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН (ИИКТ – БАН) отдава под наем в сградата си в гр. София, гара Искър, База за развитие и внедряване, сграда № 9 (срещу 28 ДКЦ) помещение за производствени и складови нужди с площ от
162 кв. м.

Наемни цени:
Помещения за производствена дейност – от 2,50 до 5,00 евро/кв.м
Помещения за складови нужди – от 2,50 до 5,00 евро/кв.м
За допълнителна информация и оглед:
Румен Велев: тел. 02 979 3240, GSM 0888 073 330

Публикувано на 04.10.2013 г.