Доцент д-р

Татяна Атанасова


Научноизследователски интереси:
  • Системи за обработка на знания
  • Комплексни системи за управление
  • Обучаващи се структури
  • Семантични технологии

Служебен адрес:
София - 1113,
ул. "Акад. Г. Бончев", бл.2
Служебен телефон:
(+ 359 2) 979 24 41
Е - mail:

Scopus   Scopus Author ID: 7801647267
ORCID   ORCID iD: 0000-0002-6084-3179
https://orcid.org/0000-0002-6084-3179