AComIn: Потребителски групи

 

Потребителските групи са динамично разрастващи се експертни групи, които разпространяват резултатите от проект AComIn сред българсикте фирми, отворени към иновации. Членовете на тези общности ще бъдат включени в интензивни обучителни семинари, практически експерименти с устройствата от Умната лаборатория и обмен на добри практики в индустрията. На специални семинари за технологичен трансфер, опитни изследователи и специалисти ще предават своя ноу-хау (знания) на потребителите от индустрията, които биха искали да приложат научните резултати на ИИКТ в сферите си на дейност.

Планираните семинари за трансфер на ноу хау (знания) ще заздравят връзките между ИИКТ, местната индустрия и други потенциални партньори на ИИКТ. Изграждането на потребителски групи от индустрията е част от стратегията на ИИКТ за привличане на докторанти от иновативни фирми.

Семинари за технологичен трансфер през 2015

Семинари за технологичен трансфер през 2014

Семинари за технологичен трансфер през 2013