AComIn в медиите

 

г-н Волфганг Бурчер, заместник-генерален директор на Генерална дирекция „Научни изследвания и иновации”, ЕК, посети ИИКТ-БАН

На 17.02.2014 г. г-н Волфганг Бурчер, заместник-генерален директор на Генерална дирекция „Научни изследвания и иновации”, Европейска комисия, посети ИИКТ-БАН. Проф. Светозар Маргенов представи дейността на института, участието в работата по проекти с национално и международно финансиране, с акцент на проекти по рамковите програми на ЕК. Бяха обсъдени някои проблеми във връзка с реализацията на основни приоритети в устойчивото развитие на института в периода 2014 – 2020.
Проф. Галя Ангелова, ръководител на проект „ACOMIN”, направи кратко представяне на проект АКОМИН. В състава на делегацията бяха г-н Иван Кръстев, зам.-министър на МОН и г-жа Мариела Деливерска, н-к отдел „Наука” в МОН. От страна на БАН присъства проф. Евгения Стоименова, научен секретар.
Г-н Волфганг Бурчер и придружаващите го лица бяха запознати с възможностите на част от високо технологичните уреди от създадената в рамките на проект АКОМИН „Интелигентна лаборатория“. Посетен бе и високопроизводителния изчислителен комплекс на ИИКТ.