AComIn в медиите

 

Президентът на РБългария, Росен Плевнелиев посети ИИКТ-БАН

Днес, 10.02.2014 г., Президентът на РБългария, Росен Плевнелиев посети Института по информационни и комуникационни технологии при БАН. Проф. Светозар Маргенов представи дейността на института, участието в работата по проекти с национално и международно финансиране, както и някои предизвикателства във връзка с реализация на основни приоритети в устойчивото развитие на института в периода 2014 – 2020.
Президентът се запозна с резултати от изпълнението на проект АКОМИН, в това число с работещите по този проект млади учени д-р Жан-Мишел Селие, д-р Клеменс Хофрайтер, д-р Станислав Стойков и д-р Иван Георгиев. Презентации направиха д-р Иван Георгиев, д-р Жан-Мишел Селие и д-р Станислав Стойков. Докторантите Атанас Иванов, Николай Стоименов и Станислав Гьошев демонстрираха възможностите на високо технологичните 3D скенер, термокамера и високоскоростна камера.
Президентът беше придружен от г-жа Анна-Мари Виламовска, Секретар по наука и здравеопазване и г-н Мартин Иванов, Секретар по култура, образование и национална идентичност.
От страна на БАН присъстваха председателят на Академията акад. Стефан Воденичаров, заместник-председателите чл.-кор. Николай Милошев и акад. Дамян Дамянов и главният научен секретар проф. Евдокия Пашева.


Президентът разговаря с д-р Жан-Мишел Селие


Президентът (в средата), заедно с проф. Светозар Маргенов - Директор на ИИКТ-БАН (отляво), проф. Галя Ангелова – координатор на проекта AComIn (отдясно) и Dr. Jean Michel Sellier (отляво)


Президентът разговаря с д-р Станислав Стойков


д-р Иван Георгиев прави презентация


д-р Жан-Мишел Селие прави презентацияПрезидентът (в средата) заедно с младите специалисти, назначени по проекта AComIn:
д-р Владимир Котев, д-р Станислав Стойков, д-р Жан-Мишел Селие и д-р Клеменс Хофрайтер
(от ляво надясно)