Професор д-р

Владимир Василев Монов

Научноизследователски интереси
  • Системи и теория на управлението
  • Приложна математика
  • Изследване на операциите

Служебен адрес:
София - 1113,
ул. "Акад. Г. Бончев", бл.2, каб.503
Служебен телефон: (+ 359 2) 979 24 74
Е - mail: