началоСъставпубликациипроектисофтуерконтактиEN

Проекти

Научноизследователски проекти


Международни проектиПроекти, финансирани от Европейския социален фонд и РБългария – МОМН по Оперативна програма “Развитие на човешки ресурси”


Проекти, финансирани по Оперативна програма „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА" 2007-2013


Приложни проекти


Актуализация: Февруари 2020