началоСъставпубликациипроектисофтуерконтактиEN

Проекти

Научноизследователски проекти


Научноизследователски проекти, финансирани от ФНИ

  • Математически модели, методи и алгоритми за решаване на трудни оптимизационни задачи за постигане на висока сигурност в комуникациите и по-добра икономическа устойчивост (2021-2024)

  • Международни проекти    Проекти, финансирани от Европейския социален фонд и РБългария – МОМН по Оперативна програма “Развитие на човешки ресурси”


    Проекти, финансирани по Оперативна програма „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА" 2007-2013


    Приложни проекти


    Актуализация: 09.2023