началоСъставпубликациипроектисофтуерконтактиEN

Секция "Информационни процеси и системи за вземане на решения" (ИПСВР)

Секция Информационни процеси и системи за вземане на решения (ИПСВР) осъществява научни, научно-приложни и приложни изследвания. Изследванията са фокусирани върху системите за подпомагане вземането на решения, базирани на едино и много-критериални оптимизационни модели, използващи съвременните информационни технологии за оптимизиране на процесите и ресурсите в различни области.

Основни тематични направления на секция ИПСВР


Актуализация: Май 2020