началоСъставпубликациипроектисофтуерконтактиEN

Секция "Информационни процеси и системи за вземане на решения" (ИПСВР)

Секция "Информационни процеси и системи за вземане на решения (ИПСВР)" осъществява научни, научно-приложни и приложни изследвания в областта на приложение на съвременните информационни технологии за оптимизация на процеси и системи за вземане на решения.

Основни тематични направления на секция ИПСВР


Актуализация: Януари 2022