началоСъставпубликациипроектисофтуерконтактиEN

Контакти с членовете на секция ИПСВР

проф. д.н. Даниела Борисова
тел. (02) 979 2055; e-mail:
доц. д-р Васил Гуляшки
тел. (02) 979 3425; e-mail:
доц. д-р Леонид Кирилов
тел. (02) 979 32 37; e-mail:
гл. асистент д-р Тодор Балабанов
тел. (02) 979 32 37, 0898 23 71 03; e-mail:
гл. асистент д-р Илиян Петров
тел. (02) 979 3250; e-mail:
гл. асистент д-р Красимира Стоянова-Чокова
e-mail: kr.stoyanova{at}mail.bg,
асистент Владислава Григорова
тел. (02) 979 2441; e-mail:
асистент Росен Михов
тел. (02) 979 3210; e-mail: rossen.mikhov{at}iict.bas.bg
Зорница Димитрова
тел. (02) 979 3210; e-mail:
Петър Томов
e-mail:
Лилия Атанасова
e-mail: l.c.atanassova@gmail.com
Габриела Гарванова
e-mail: gabigarvanova@abv.bg,
Десислава Милушева
e-mail:

Докторанти


Виктор Данев
e-mail:
Зорница Димитрова
e-mail:
Нина Керемедчиева
e-mail:
Васил Димитров
e-mail:
Емилиано Манколи
e-mail:
Едьола Нака
e-mail:
Найден Найденов
e-mail:
Николай Бухтияров
e-mail:
Алса Башким Нуци

Диелза Шани Бериша

Асоциирани членове

Делян Керемедчиев: e-mail: delyan.keremedchiev@gmail.com
Даниел Бочуков: e-mail: danzelbg{at}gmail.com
Виктория Димитрова: e-mail: vdimitrova@gmail.com
Илия Горанов: e-mail: ilia.goranov@gmail.com
Ясен Митев: e-mail: yasen.mitev@gmail.com
Дилян Корсемов: e-mail: dilian_korsemov@abv.bg

Актуализация: юни 2022