Начало Връзки Редакторски съвет Обратна връзка Съдържание EN

Цели и обхват

Целта на този онлайн бюлетин е да споделя актуална информация за кибер-заплахи и атаки, свързани с пандемията COVID-19 и възможни решения. Акцентът е върху българския бизнес и споделянето на добри практики от Обединеното кралство. Бюлетинът ще бъде публикуван на английски и български език на официалните уебсайтове на Институт по информационни и комуникационни технологии (ИИКТ), Българска академия на науките (БАН) и изпратен до мрежата от контакти на Британско посолство (БП) в София.

Инициативата надгражда предишна успешна работа на БП в София с български ключови участници от българския кибер-сектор. Този проект се присъединява към усилията на британската мрежа за наука и иновации (SIN) заедно с екипите за партньорство в областта на отбраната и сигурността в условията на световна пандемия. Проектът има за цел да популяризира британската експертиза и лидерство в киберсигурността и да укрепи позицията на Великобритания като партньор на България в киберсигурността. Ще бъдат положени усилия за засилване на сътрудничеството между Великобритания и България с цел повишаване осведомеността по въпроси от взаимен интерес, в т.ч. осведомеността и на бизнес-сектора. През последните години и особено в условията на COVID-19 пандемията, малките и средни предприятия (МСП) и микро-предприятията (МП), все повече разчитат на инструменти за сътрудничество и адекватна киберсигурност, за да се предпазят от нарастващи заплахи насочени към мрежи, устройства, организационна и лична информация. Адекватната киберсигурност може да предотврати възможните атаки и достъпа до лична или чувствителна информация. Нивата на риска варират, като реалните заплахи могат да имат обхват от силно усъвършенствани (кибер-тероризъм, държавно спонсорирани участници) до по-опростени атаки (злонамерен софтуер и др.).

Бюлетинът предоставя актуални новини в областта на киберсигурността, касаещи МСП. Във всеки брой ще се представя по една ключова тема в кратък аналитичен вид, която препоръчва действия в определената приоритетна област. Представени ще са и някои ценни ресурси за киберсигурността, както и ключови институции, имащи отношение с информационната сигурност в България, Обединеното кралство, НАТО и ЕС.

Редакционният съвет е съставен от членове на ИИКТ-БАН и партньори в областта на киберсигурността – Институт по отбрана към Министерство на Отбраната (ИО-МО), Европейски софтуерен институт – Център Източна Европа (ЕСИ-ЦИЕ) и Съюз за стопанска инициатива (ССИ). Всяко издание на бюлетина е с отделен главен редактор, който представя основната тема. Приемат се предложения за основните аспекти на киберсигурността за МСП/МП, които да бъдат разгледани. Първият брой е под редакцията на проф. д.н. Даниела Борисова, главен информационен директор (ГИМ) на ИИКТ-БАН.

Доц. д-р Велизар Шаламанов – зам. директор на ИИКТ-БАН е ръководител на проекта.
Д-р Емилия Печева – Експерт наука и иновации за България и Румъния към БП в София.