началоСъставпубликациипроектисофтуерконтактиEN

Състав на секция ИПСВР

Зорница Димитрова

Служебен адрес:
София - 1113,
ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 2

Служебен телефон: (02) 979 32 10
Е-mail: zrn.dimitrova{at}gmail.com; zornitsa.dimitrova{at}iict.bas.bg

Научноизследователски интереси:

Професионална биография

Владеене на езици: английски

Образование и научни степени

Публикации

  1. Borissova, D., Z. Atanassova. Multi-criteria decision methodology for supplier selection in building industry. International Journal of 3-D Information Modeling, ISSN: 2156-1710, Vol. 7(4), 2018, pp. 49-58. DOI: 10.4018/IJ3DIM.2018100103
  2. Balabanov, T., Blagoev, I., Atanassova, Z. Greedy Genetic Algorithm Hybrid Solution of 1D Stock Cutting Problem. Proceedings of International Scientific Conference UNITECH 2018, 2, University Publishing House Vasil Aprilov - Gabrovo, 2018, ISSN:1313-230X, 307-312
  3. Balabanov, T., Ketipov, R., Atanassova, Z. MLP with Stochastic Manipulated Hidden Layer. In Proc. of International Scientific Conference UNITECH 2018, 2, University Publishing House Vasil Aprilov - Gabrovo, 2018, ISSN:1313-230X, 324-328

  4. Актуализация: декември 2019