началоСъставпубликациипроектисофтуерконтактиEN

Публикации през 2011

2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011


Статии в списания

 1. Mustakerov I., D. Borissova. A conceptual approach for development of educational Web-based e-testing system. Expert Systems with Applications. 38(11), 2011, pp.14060-14064 (IF: 2.193), ISSN: 0957-4174
 2. Boshnakov K., V. Petkov, L. Doukovska, D. Borissova, S. Kojnov. Approaches for Diagnostic and Predictive Maintenance. Proceedings of SPIE, Vol. 8008, ISSN 0277-786X, 80081Z, 2011, ISBN 9780819485823
 3. Borissova D., I. Mustakerov. Methodology for Design of Web-based Laparoscopy e-Training System. European Journal of Open, Distance and E-Learning – EURODL, 2011. ISSN: 1027-5207
 4. Atanassova, L., K. Atanassov. Intuitionistic fuzzy interpretations of Conway’s game of life. Lecture Notes in Computer Science, Vol. 6046, Springer, 2011, pp. 232-239. ISSN 0302-9743
 5. Atanassova, L., K. Atanassov. Intuitionistic fuzzy interpretations of Conway's game of life. Part 3: Modal and extended modal transformations of the game field. Recent Advances in Fuzzy Sets, Intuitionistic Fuzzy Sets, Generalized Nets and Related Topics, Vol. I: Foundations. Warsaw, SRI Polish Academy of Sciences, 2011, pp. 25-31. ISBN 9788389475350
 6. Atanassova, L. Equalities of extended intuitionistic fuzzy modal operators. Issues in Intuitionistic fuzzy Sets and Generalized Nets, Vol. 10, 2011, pp. 57-60. ISBN 978-83-61551-05-8
 7. Borissova D., I. Mustakerov, V. Grigorova. Engineering systems Maintenance by optimal decision making strategies under uncertainty conditions. Problems of Engineering Cybernetics and Robotics, 63, 2011, pp.14-21, ISSN: 0204-9848
 8. Atanassova, L., K. Atanassov. On a Game-Method for Modelling with Intuitionistic Fuzzy Estimations. Part 1. On: 8th International Conference on Large-Scale Scientific Computations - LSSC'2011, 6-10 June 2011, Sozopol, Bulgaria. (под печат)
 9. Atanassova, L., K. Atanassov. On a Game-Method for Modelling with Intuitionistic Fuzzy Estimations. Part 2. On: 8th IMACS Seminar on Monte Carlo Methods - MCM '2011, August 29 – September 2 2011, Borovets, Bulgaria. (под печат)
 10. Borissova D., I. Mustakerov, L. Doukovska. Predictive Maintenance Sensors Placement by Combinatorial Optimization. International Journal of Electronics and Telecommunications. ISSN 0867-6747 (под печат)

Публикации в сборници от конференции

 1. Борисова Д., И. Мустакеров, Л. Дуковска. Оптимални стратегии при вземане на решения в условията на неопределеност за целите на диагностика на инженерни системи. Международен симпозиум «Управлиение на топлоенергийни обекти и системи» 10-11 Ноември 2011, Банкя, стр. 29-32. ISSN 1313-2237
 2. Stoilov T., N. Ivanov, V. Ivanov “The Contemporary FPGA Devices Offered by Xilinx”, Proc. of International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS ’11, Sofia, Bulgaria, 3 - 7 October 2011, pp. B377-B382 , ISSN: 1313-1850
 3. Иванов Вл., Н. Иванов. Разширяване на възможностите на Специализирана среда за работа с препрограмируеми прибори. Сб. доклади от Научна конференция 2011 „50 години от полета на първия човек в космоса” том 1, 2011, Д. Митрополия, стр. 158-166, ISSN 1313-1869

Книги

 1. Mustakerov I., D. Borissova. Wind Park Layout Design Using Combinatorial Optimization. Wind Turbines, Edited by Ibrahim Al-Bahadly, Hard cover, 652 pages, Publisher: InTech, 2011, pp. 403-424. ISBN 978-953-307-221-0
 2. Н. Иванов. Алгебра на препрограмируемите схеми. Том 3, Издателство Атика, София - приета за печат

Актуализация: Април 2012