Асистент

Ташо Ташев


Научноизследователски интереси:
  • Разпределени информационни системи - модели и архитектури;
  • Mетоди и средства за изследване на мрежови модели
Служебен адрес:
София - 1113,
ул. "Акад. Г. Бончев", бл.2
Служебен телефон:
(+ 359 2) 979 32 40
Е - mail:


Scopus   Scopus Author ID: 55646394700
ORCID   ORCID iD: 0000-0002-2310-6989
http://orcid.org/0000-0002-2310-6989