Асистент

Гергана Василева


Научноизследователски интереси:
 • Моделиране и анализ
 • Служебен адрес:
  София - 1113,
  ул. "Акад. Г. Бончев", бл.2, 514
  Служебен телефон:
  (+ 359) 02 979 32 37
  Е - mail: