Програмист д-р

БОРИС АТАНАСОВ СТАЙКОВ  • Модели, методи и системи за оптимизация и подпомагане вземането на решения
Служебен адрес:
София - 1113,
ул. "Акад. Г. Бончев", бл.2, 503
Служебен телефон:
(+ 359 2) 979 32 37
Е - mail: