Пламен Петров

Научноизследователски интереси:
  • Проектиране на образователно съдържание и образователни дейности
  • Методи и модели за реализиране на електронно обучение
  • Комплексни системи за управление
Служебен адрес:

София - 1113,
ул. "Акад. Г. Бончев", бл.2, 517
Е - mail: