Докторант

Гергана Петкова Матеева


Научноизследователски интереси:
  • Моделиране и оптимизация на комуникационни стратегии в управление на информационни процеси
Служебен адрес:
София - 1113,
ул. "Акад. Г. Бончев", бл.2, 517
Е - mail: