Ивайло Благоев

Научноизследователски интереси:
  • Методи и модели за реализиране на електронно обучение
  • Проектиране и разработване на системи за електронно обучение
  • Персонализирано адаптивно електронно обучение
  • Електронно обучение, чрез игровизация
  • Проектиране на обучително съдържание
Служебен адрес:

София - 1113,
ул. "Акад. Г. Бончев", бл.2, 514
Служебен телефон:
(+ 359 2) 979 32 37
Е - mail: