началоСъставпубликациипроектисофтуерконтактиEN

Контакти с членовете на секция ИПСВР

проф. д.н. Даниела Борисова
тел. (02) 979 2055; e-mail: , , danbor@mail.bg
доц. д-р Васил Гуляшки
тел. (02) 979 3425; e-mail: , vggul@yahoo.com, guliashki@gmail.com
доц. д-р Леонид Кирилов
тел. 02 979 32 37 e-mail: , l_kirilov_8@abv.bg
гл. асистент д-р Тодор Балабанов
тел. 02 979 32 37, 0898 23 71 03; e-mail: todorb{at}iinf.bas.bg, todor.balabanov{at}gmail.com
гл. асистент д-р Илиян Петров
тел. (02) 979 3250; e-mail: petrovindex@bas.bg, petrovindex{at}gmail.com
асистент Владислава Григорова
тел. (02) 979 2441; e-mail: v.grigorova@abv.bg
асистент Росен Михов
тел. (02) 979 3210; e-mail: rmikhov{at}bas.bg
асистент Даниел Бочуков
e-mail: danzelbg@{at}gmail.com
Зорница Димитрова
тел. (02) 979 3210; e-mail: zrn.dimitrova{at}gmail.com, lupsingurbg@gmail.com
Делян Керемедчиев
e-mail: delyan.keremedchiev@gmail.com
Петър Томов
e-mail: p.tomov{at}iit.bas.bg, petyr.tomov{at}gmail.com
Лилия Атанасова
e-mail: l.c.atanassova@gmail.com
Десислава Милушева
e-mail: deizi111@abv.bg

Докторанти


Виктор Данев
e-mail: victor_danev@abv.bg
Зорница Димитрова
e-mail: zrn.dimitrova{at}gmail.com, lupsingurbg@gmail.com
Нина Керемедчиева
e-mail: ninakeremed{at}gmail.com
Васил Димитров
e-mail: vasil.zdimitrov{at}gmail.com
Емилиано Манколи
e-mail:

Асоциирани членове

Виктория Димитрова: e-mail: vdimitrova@gmail.com
Илия Горанов e-mail:ilia.goranov@gmail.com
Красимира Стоянова-Чокова: e-mail: kr.stoyanova@mail.bg
Ясен Митев: e-mail: yasen.mitev@gmail.com
Дилян Корсемов: e-mail: dilian_korsemov@abv.bg
Христо Тошев: e-mail: hr_toshev@mail.bg
Асен Тошев: e-mail: a_tochev@bas.bg, tochevassen@yahoo.com

Актуализация: февруари 2020