logo_iict langflag_en

ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ
И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Секция Разпределени информационни и управляващи системи

Научни направления:

 1. Микро процесорни информационно-управляващи системи.
 2. Системи за реално време.
 3. Медицинска роботика.
 4. Безжични сензорни мрежи.
 5. Моделиране и оптимизация на режими на работа в разпределени информационни и управляващи системи.
 6. Синтез на управляващи алгоритми в сложни, разпределени, йерархични системи.
 7. Управление на транспортни, информационни, комуникационни, финансови системи и обекти.
 8. Топологически и функционален синтез на информационни и комуникационни системи.
 9. Вземане на решения при непълна информация.
 10. Високо скоростни процеси.
 11. Високо температурни процеси.
 12. Енергийна ефективност.
 13. Нови материали и технологии.