NVGpro
- проектиране на оптоелектронния канал на ОНВ