ЕОП
Обектив с
окуляр
Наблюдаван
обект
Естествена нощна
осветеност
Контраст
Пропускане на
атмосферата
Разделителна способност на ЕОП, [lp/mm]
Интегрална чувствителност
на фотокатода на ЕОП
, [µA/lm]
Отношение сигнал/шум на ЕОП
Тегло на ЕОП, [gr]
Цена на ЕОП, [$]
Диоптрийна настройка, [dpt]
Отдалеченост на изходната зеница, [mm]
Фокусно разстояние на обектива, [mm]
Диафрагмено число
Пропускане на оптиката на обектива
Зрително поле на обектива, [degree]
Дисторсия на обектива, [%]
Фокусировка на обектива, [mm]
Тегло на обектива и окуляра, [gr]
Цена на обектива и окуляра, [$]

           
Разстояние на откриване, [m]
Разстояние на разпознаване, [m]
Разстояние на идентификация, [m]
Тегло на оптоелектронния канал, [gr]
Цена на оптоелектронния канал, [$]