logo_iict langflag_en

ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ
И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Секция Вградени Интелигентни Технологии

Състав

Yosifova

Д-р инж. Венета Йосифова

Служебен Адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл.2, 1113 София, България
Позиция: Програмист
E-mail: veneta.christova@gmail.com
Служебен e-mail: christova@iinf.bas.bg

Образование
2014 – 2018: Доктор, направление „Електротехника, електроника и автоматика“, Българска Академия на Науките, София, България, Институт по Информационни и Комуникационни Технологии – http://www.iict.bas.bg
2014 – 2015: Software University Sofia — Софтуерни технологии; Основи на програмирането: HTML, CSS, C#
2007 – 2012: Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия — Строителство на Сгради и Съоръжения; Магистър – Стоманени и Стоманобетонни конструкции
2002 – 2007: Софийска Математическа Гимназия „Паисий Хилендарски”; Профил: Математика и Информатика

Трудов стаж
Януари 2019 – Сега: Програмист, Институт по Информационни и Комуникационни Технологии към Българска Академия на Науките (ИИКТ-БАН) – http://www.iict.bas.bg
Декември 2012 – Януари 2019: Мениджър проекти и стратегически консултант, INTO Branding, Sofia
Януари 2012 – Декември 2012: Търговски и маркетинг мениджър, АССИСТ ЕООД

Умения
Windows All; Microsoft Office; AutoCAD, Mechanical Desktop, SAP2000, Adobe InDesign & Photoshop, HTML, CSS;

Езици:
Английски – отлично

Избрани статии и публикации

  1. V. Christova-Yosifova., Moisture control in buildings. Managing condensation in surrounding constructions., Problems of Engineering Cybernetics and Robotics, vol. 67, 2016, ISSN 0204-9848, pp. 43-50
  2. V. Christova-Yosifova., Increasing Energy Efficiency in Existing Buildings., Problems of Engineering Cybernetics and Robotics, vol. 68, 2017, ISSN 0204-9848, pp. 58-64
  3. Yosifova V., Study of the energy efficiency for buildings and facilities. Insulation materials and detection of construction defects with thermal camera., International Conference Robotics, Automation and Mechatronics’15 RAM 2015, Sofia, Bulgaria, November 05, 2015., pp.37-43 , ISSN 1314-4634.
  4. В. Христова – Йосифова, Уреди за обследване енергоефективността на сгради и съоръжения., John Atanasoff Celebration Days, International Conference “Robotics, Automation And Mechatronics” RAM 2016, October 4-6 2016, Byaga, Bulgaria, p. 39-44, ISSN 1314-4634
  5. Yosifova V., Ivanova D., Nondestructive testing of construction materials and structures., International Scientific Conference “INDUSTRY 4.0”, December 13-16, 2017, Borovez, Bulgaria
  6. Karastoyanov D., Groueva M., Yosifova V.. MOBILE ROBOTS FOR INVESTIGATION IN SPECIFIC AREAS. International Journal of Systems Applications, Engineering & Development, 12, 2018, ISSN:2074-1308, 126-130
  7. Дисертация за получаване на научна степен “ Доктор” — „Методи и средства за изследване енергийната ефективност на сгради и съоръжения”