logo_iict langflag_en

ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ
И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Секция Вградени Интелигентни Технологии

Научни направления:

  1. Микро процесорни информационно-управляващи системи.
  2. Системи за реално време.
  3. Медицинска роботика.
  4. Безжични сензорни мрежи.
  5. Високо скоростни процеси.
  6. Високо температурни процеси.
  7. Енергийна ефективност.
  8. Нови материали и технологии.