logo_iict langflag_en

ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ
И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Секция Вградени Интелигентни Технологии

Състав

Chivarov

Найден Шиваров

Служебен Адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл.2, 1113 София, България
Позиция: Доцент д-р
E-mail: nshivarov@code.bg
Служебен e-mail: nshivarov@iinf.bas.bg

Образование
2001: Доктор, Технически Университет Виена, Австрия
1997: Магистър инженер, специалност „МГП“, Лесотехнически Университет – София

Трудов стаж
2019 Октомври – Сега: Доцент д-р, Институт по Информационни и Комуникационни Технологии към Българска Академия на Науките (ИИКТ-БАН) – http://www.iict.bas.bg
2019 Март – 2019 Октомври: Програмист, Институт по Информационни и Комуникационни Технологии към Българска Академия на Науките (ИИКТ-БАН) – http://www.iict.bas.bg
2015: Доцент, ръководител на Лаборатория по Роботика на Европейския Политехнически Университет.
2015-2017: Държавен експерт и Директор на дирекция „Информационни и Комуникационни Политики в Здравеопазването“ на Министерството на Здравеопазването.
2015-2017: Държавен експерт и Директор на дирекция „Информационни и Комуникационни Политики в Здравеопазването“ на Министерството на Здравеопазването.
2010-2014: Научен Сътрудник и Доцент в Института по Системно Инженерство и Роботика към Българска Академия на Науките (ИСИР-БАН).
2007-2010: Научен Сътрудник в Централната Лаборатория по Мехатроника и Приборостроене към Българска Академия на Науките (ЦЛМП-БАН).
2002-2015: Ръководител на отдел „Роботика и Мехатроника“, Фирма „Код Асистенс“.
1997-2001: Научен сътрудник в Института по Роботика на Техническия Университет Виена.

Езици:
Английски – отлично
Немски – отлично

Участие в приключили проекти

 • 2012 – 2014 Проект по ОП Развитие на Човешки Ресурси ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.06-0002„Повишаване на Ефективността и Качеството на Обучение и на Научния Потенциал в Областта на Системното Инженерство и Роботиката”, Ръководител.
 • 2011 -2012 Проект от ФНИ – Млади Учени 03/76 „Интелигентен Модулен Сервизен Мобилен Робот Управляем през Интернет”, Ръководител.
 • 2010 – 2013 Проект за национално съфинансиране от МОН ДОГОВОР № ДПРЕП7РП 02/4 от 09.11.2010 „Сервизен Робот Сянка за подпомагане на самостоятелното живеене на възрастните хора”, Зам. Ръководител.
 • 2010 – 2013 Проект по 7 Рамкова програма на ЕС SRS 247772 „Multi-Role Shadow Robotic System for Independent Living", Зам. Ръководител на Българския колектив.
 • 2009 – 2011 Проект от ФНИ - ИД 02/14-2009, Помощен компютърен интерфейс за хора с увредено зрение, Участник.
 • 2008 Проект Финансиран от „Austrian Science and Research Liaison Offices”: Robotics and Mechatronics in Austria, Bulgaria and Balkan neighboring countries;Ръководител.
 • 2007 Проект Финансиран от „Austrian Science and Research Liaison Offices”: Austrian–Bulgarian Automation days (Scientific and applied scientific research and problems in Automation in Austria, Bulgaria and neighboring countries Macedonia and Romania); Ръководител.

Участие в текущи проекти

 • 2017г. Проект COST Action CA16116 - Wearable Robots for Augmentation, Assistance or Substitution of Human Motor Functions, Член на управителния съвет.
 • 2016г. – Проект № ДН 07/23 "Теле-управляеми Сервизни Роботи Повишаващи Качеството на Живот на Възрастни Хора и Инвалиди", финансиран от ФНИ, Ръководител.

Избрани статии и публикации

 1. Usability study of tele-controlled service robot for increasing the quality of life of elderly and disabled – “ROBCO 17”, Nayden Chivarov, Denis Chikurtev, Ivaylo Rangelov, Emanuil Markov, Alexander Gigov, Nedko Shivarov, Kaloyan Yovchev, Lyubomira Miteva, RAAD 2018, 2019 Mechanisms and Machine Science 67,Springer, Advances in Service and Industrial Robotics, pp. 121-130.
 2. Exploring human-robot interfaces for service mobile robots, Chivarov, N., Chikurtev, D., Pleva, M., Ondas, S., DISA 2018 - IEEE World Symposium on Digital Intelligence for Systems and Machines, Proceedings
 3. Cost Oriented Tele-Controlled Service Robot for Increasing the Quality of Life of Elderly and Disabled - ROBCO 18, Chivarov, N., Chikurtev, D., Markov, E., Chivarov, S., Kopacek, P. 2018IFAC-PapersOnLine
 4. Precise positioning of a robotic arm manipulator using stereo computer vision and iterative learning control, Yovchev, K., Chikurtev, D., Chivarov, N., Shivarov, N. 2018, Advances in Service and Industrial Robotics. RAAD 2017. Mechanisms and Machine Science, vol 49. Springer
 5. Remote Control User Interfaces for Service Mobile Robots for Elderly Care, Chivarov, N., Shivarov, N., 2016, IFAC-PapersOnLine, Volume 49, Issue 29, 2016, Pages 73-76, Elsevier, TECIS 2016
 6. Cost-Oriented Mobile Robot Assistant for Disabled Care, Chivarov, N., Chikurtev, D., Yovchev, K., Shivarov, S., 2015, IFAC-PapersOnLine, Volume 48, Issue 24, 2015, Pages 128-133, TECIS 2015
 7. Intelligent modular service mobile robot ROBCO 12 for elderly and disabled persons care, Chivarov, N., Shivarov, S., Yovchev, K., Chikurtev, D., Shivarov, N., 2015, RAAD 2014 - Conference Proceedings ISBN 978-80-227-4219-1 / IEEE catalog number 34043
 8. The development of a semi-autonomous framework for personal assistant robots - SRS project, R. Qiu (Cardiff University, Cardiff, Wales, UK & University of Bedfordshire, Luton, UK), Z. Ji (Cardiff University, Cardiff, Wales, UK), N. Chivarov (Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria), G. Arbeiter (Fraunhofer IPA, Stuttgart, Germany), F. Weisshardt (Fraunhofer IPA, Stuttgart, Germany), M. Rooker (PROFACTOR GmbH, Steyr, Austria), R. Lopez (Robotnik Automation S.L.L., Valencia, Spain), G. Kronreif (Integrated Microsystems Austria GmbH, Wiener Neustadt, Austria), M. Spanel (Brno University of Technology, Brno, Czech Republic) and D. Li (University of Bedfordshire, Luton, UK), 2013, International Journal of Intelligent Mechatronics and Robotics, Copyright: © 2013 |Pages: 18, DOI: 10.4018/ijimr.2013100102
 9. Interactive presentation of the exhibits in the museums using mobile digital technologies, Chivarov, N., Ivanova, V., Radev, D., Buzov, I, 2013, IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline)15th Workshop on International Stability, Technology, and Culture, 978-3-902823-34-2/2013 © IFAC, p122-p126
 10. Intelligent modular service mobile robot controllable via Internet, Nayden Chivarov, Yasen Paunski, Vania Ivanova, Vladimir Vladimirov, Georgi Angelov, Daniel Radev and Nedko Shivarov, 2012, IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline), Volume 45, Issue 10, 2012, Pages 149-153, 14th IFAC Workshop on International Stability and Systems Engineering
 11. Towards robust personal assistant robots: Experience gained in the SRS project, R. Qiu ; Z. Ji ; A. Noyvirt ; A. Soroka ; R. Setchi ; D.T. Pham ; S. Xu ; N. Shivarov ; L. Pigini ; G. Arbeiter, F. Weisshardt, B. Graf, M. Mast, L. Blasi, D. Facal, M. Rooker, R. Lopez, IROS 2012 - Conference Proceedings : IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, IEEE Press Piscataway NJ USA 2012, pp. 1651-1657, DOI: 10.1109/IROS.2012.6385727
 12. Infrared ball chasing robot, Chivarov, N.,2010, IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline), IFAC SWISS, 2010, Volume # 8 | Part#1, Identifier 10.3182/20101027-3-XK-4018.00016, ELSEVIER , ISBN: 978-3-902661-92-0;
 13. Designing Mobile Assistive Technologies in The Model Driven Development Framework, Monica Dragoicea, Mihail Dumitru Sacala, Alina Cojocaru, Naiden Shivarov And Claudiu Balan MEQAPS '09 – Volume I, Transilvania University of Brasov, Romania, September 24-26, 2009, p.100-p.105, ISSN: 1790-2769, ISBN: 978-960-474-121-2 Proceedings of the 1st International Conference on Manufacturing Engineering, Quality and Production Systems, MEQAPS '09