logo_iict langflag_en

ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ
И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Секция Вградени Интелигентни Технологии

Контакти

Секция: ВГРАДЕНИ ИНТЕЛИГЕНТНИ ТЕХНОЛОГИИ

ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Българска Академия на Науките

Адрес: ул. Акад. Г. Бончев, блок 2, 1113 - София, БЪЛГАРИЯ

Ръководител секция: проф. д-р Димитър Карастоянов
E-mail: dkarast@iinf.bas.bg
Телефон: +359 2 9792723
Моб. телефон: +359 885 533517

Секретар: Силвия Теодосиева
E-mail: silvits@abv.bg

Намерете ни във фейсбук: Секция ВИТ