logo_iict langflag_en

ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ
И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Секция Вградени Интелигентни Технологии

Секция
Вградени Интелигентни Технологии

Секция Вградени Интелигентни Технологии (ВИТ) е специализирана в мехатронни системи, медицинска роботика, иновативни високоскоростни и високотемпературни процеси и индустриални приложения. Наскоро в рамките на проекта AComIn екипът придоби опит в 3D дизайна, 3D моделирането и 3D прототипирането. Изследователите от ВИТ (заедно с групата на проф. Вирджинио Кантони от университета в Павия) създадоха 3D фигури от исторически герои и 3D тактилни плочи за хора с увредено зрение за изложбата "Павия. Битката. Бъдещето - 1525-2015, Нищо не беше същото ", организирано като сателитно събитие на EXPO-2015 в Милано, Италия. Също така, за галерията "Брера" в Милано, Италия бе създадена тактилна плочка на картината "Христос и самарянката при кладенеца" за хора с увредено зрение. Екипът има и опит в реконструкцията на 3D вътрешна структура на промишлени части, строителни елементи и дентална медицина.

Ръководител: проф. д-р Димитър Карастоянов

Ръководителят на секцията е с докторска степен по роботика, професор по мехатроника в ИИКТ-БАН. Провежда изследвания в областта на проектиране, динамиката и интелигентен контрол на роботи и мехатронни системи. Професионалните му интереси включват системи в реално време, адаптивен контрол и роботика, 3D технологии, трибология, както и високоскоростни и високотемпературни процеси. Той е публикувал повече от 100 статии в списания и реферирани конференции, има 5 монографии, 4 патента и 13 патентни заявки. В новите проекти неговата група се занимава с 3D дизайн, моделиране и отпечатване на артефакти, ориентирани към хора с увредено зрение.