logo_iict langflag_en

ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ
И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Секция Вградени Интелигентни Технологии

Състав

Gyoshev

Станислав Гьошев

Дата на раждане: 27 Май 1988
Служебен Адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл.2, 1113 София, България
Позиция: Гл. Асистент
E-mail: stanislavgyoshev@mail.bg
Телефон: +359 2 979 2915

Образование и обучение
10/2013–10/2016: Доктор
Институт по Информационни и Комуникационни Технологии към Българска Академия на Науките (ИИКТ-БАН), София (България)
2011–2013: Магистър, специалност „Машиностроене и Уредостроене“,
Технически Университет – София (България)
2007–2011: Бакалавър по специалност „Машиностроене и Уредостроене”
Технически Университет – София(България)
2003–2007: специалност „Електронна техника”
Софийска професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“, София (България)

Професионален опит
01/04/2017 – До сега: Главен асистент
Институт по Информационни и Комуникационни Технологии към Българска Академия на Науките (ИИКТ-БАН), София (България)
http://www.iict.bas.bg
2013–2016: Редовен докторант
Институт по Информационни и Комуникационни Технологии към Българска Академия на Науките (ИИКТ-БАН), София (България)
http://www.iict.bas.bg
2012–2013: Програмист
Институт по Информационни и Комуникационни Технологии към Българска Академия на Науките (ИИКТ-БАН), София (България)
http://www.iict.bas.bg

Лични умения
Майчин език български
Други езици английски

РАЗБИРАНЕ ГОВОРЕНЕ ПИСАНЕ
Слушане/Четене Участие в разговор/Самостоятелно устно изложение  
В1/С1 B1/B1 B2

Ниво: A 1, 2 Основно ниво на владеене; B 1, 2 Самостоятелно ниво на владеене; C 1, 2 Свободно ниво на владеене
Обща европейска езикова рамка

Публикации

▪Монографии:
1.Penchev Т., Karastoyanov D., Gyoshev S. , Altaparmakov I., Монография на английски език -Innovative Impact Processes: Machines, Theory, Experiments, Modeling, 2016, Академично Издателство „Проф. Марин Дринов", ISBN 978-954-322-860-7
▪ Глави от монографии:
2.Cantoni V., Karastoyanov D., Mosconi M., Setti A., CVML and SMART LAB at the Exibition (Pavia. The Battle. The Future – 1525-2015 Nothing was the same again)., Монография на английски и италиански езици, съавтор в Глава 4: V. Cantoni, S. Gyoshev, D. Karastoyanov, M. Marconi, D. Marino, M. Pini, N. Staimenov: 3D MODELING, RENDERING AND PRINTING
3.Cantoni V., Karastoyanov D., Mosconi M., Setti A., CVML and SMART LAB at the Exibition (Pavia. The Battle. The Future – 1525-2015 Nothing was the same again)., Монография на английски и италиански езици, Глава 5: V. Cantoni, S. Gyoshev, D. Karastoyanov, M. Mosconi, M. Pini, A. Setti, N. Staimenov: TACTILE IMAGES., Pavia University Press, 2016, Pavia, Italy, ISBN: 978-88-6952-035-8 (book), ISBN: 978-88-6952-036-5 (e-book)
▪ Реферирани публикации
4.Gyoshev S., D. Karastoyanov, L. Doukovska, I. Kalaykov., Inter Criteria Decision Making Approach for Metal Chips Briquetting., Fifth International Symposium on Business Modeling and Software Design, 6-8 July 2015, Milan, Italy, pp 297-301, ISBN 978-989-758-111-3
5.Gyoshev S, Theory of Controlled Impacts, PROBLEMS OF ENGINEERING CYBERNETICS AND ROBOTICS Volume 67,Sofia 2016, p. 11-18, ISSN 0204-9848
6.Gyoshev S., Karastoyanov D., Penchev T., Experimental study of iron metal powder compacting by controlled impact, ICSD 2015 : 17th International Conference on Soil Dynamics, 6 – 7 August, 2015, Amsterdam, Netherlands, pp 114-117, еISSN: 1307-6892
7.Gyoshev S., Karastoyanov D., Penchev T., Study the Influence of the Type of Cast Iron Chips on the Quality of Briquettes Obtained with Controlled Impact, ICSD 2015 : 17th International Conference on Soil Dynamics, 6 – 7 August, 2015, Amsterdam, Netherlands, pp 118-121, еISSN: 1307-6892
8. Gyoshev S., Penchev T., Karastoyanov D., High speed briquetting of metal chips using rocket engine., INASE in Zakynthos, Greece, July 16-20, 2015, pp 172-177, ISSN: 1790-5117, ISBN: 978-1-61804-321-4.
9.Gyoshev S., Radeva T.,Yatchev I., Karastoyanov D., Stoimenov N., Coupled Electromagnetic and Thermal Field Modeling of a Laboratory Busbar System. XII International Conference on health Informatics and health Information management. September 8-9, Geneva, Switzerland 2014, p.176-180, eISSN 1307-6892.

Дигитална Компетенция

Самооценяване

Обработка на информацията Комуникация Създаване на съдържание Сигурност Решаване на проблеми
Свободно ниво на владеене Свободно ниво на владеене Свободно ниво на владеене Свободно ниво на владеене Свободно ниво на владеене

Добри познания за работа с MS Office пакет ( Word, Excel, Powerpoint)
Добри познания за работа със софтуери за 3D обработка и проектиране ( Cinema 4D, Solid Works, Fuse, 3D Edit pro и др.)
Добри познания за работа със софтуери за фото обработка ( Photoshop, Illustrator, After Efects, Lightroom)

Участие в приключили проекти

 • 2013-2016г. – Проект „Advanced computing for innovation, AComIn – Съвременните пресмятания в полза на иновацията” (http://www.iict.bas.bg/acomin), финансиран от Седма рамкова програма на Европейския съюз тема „Капацитети” FP7-REGPOT (http://cordis.europa.eu/project/rcn/105148_en.html). Ръководител: проф. дмн Галя Ангелова.
 • 2014-2016г. Национално съфинансиране по проект AComIn: договор DO1-192 към Министерство на Образованието и Науката. Ръководител: проф. дмн Галя Ангелова.
 • 2016-2017г. – ВИСОКОСКОРОСТНИ УПРАВЛЯЕМИ УДАРНИ ПРОЦЕСИ ПРИ БРИКЕТИРАНЕ НА МЕТАЛНИ ОТПАДЪЦИ (СТРУЖКИ И ПРАХОВЕ), програма за подпомагане на младите учени към БАН 2016. Ръководител: гл. ас. д-р Станислав Гьошев.

Участие в текущи проекти

2017г. Проект на тема: „Информационно-комуникационни технологии за 3D моделиране и 3D тактилна визуализация на обекти на културно-историческо наследство (изграждане на 3D модели от 2D източници и 3D принтиране)“ финансиран от Българска Академия на Науките, програма за подпомагане на млади учени, ДФНП 17-98/29.08.2017 Ръководител: Станислав Гьошев.

Участие в научни мероприятия

 1. Fifth International Symposium on Business Modeling and Software Design, 6-8 July 2015, Milan, Italy
 2. 17th International Conference on Soil Dynamics, 6 – 7 August, 2015, Amsterdam, Netherlands
 3. INASE in Zakynthos, Greece, July 16-20, 2015
 4. International Scientific Conference “High Technologies, Business. Society 2017”, Borovets, Bulgaria
 5. Научни известия на НТСМ., NDT days 2016”/„Дни на безразрушителния контрол 2016
 6. XXV МНТК – АДП 2016, 23 -26 юни 2016 г. Созопол, България
 7. International Scientific Conference “High Technologies, Business. Society 2016”, Borovets, Bulgaria, 14-17 March 2016
 8. 3rd International Conference on Sustainable Development, 5-6 June, 2015, Rome, Italy
 9. 22nd International Scientific Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engineering (AMME'2015), Zakopane (Poland)
 10. VIIth Conference of Faculty of Electrical Engineering “EF 2015” September 19-21, 2015, Sozopol, Bulgaria
 11. Automation and Mechatronics’15 RAM 2015, Sofia, Bulgaria, November 05, 2015
 12. Международна научна конференция на Машинно-технологичния факултет на Технически университет – София, 11-13 Септември 2015 г. Созопол, България
 13. XXIV МНТК – АДП 2015, 18 -21 юни 2015 г. Созопол, България
 14. 5th European Conference of Mechanical Engineering (ECME' 14), November 22-24, Florence, Italy