logo_iict langflag_en

ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ
И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Секция Разпределени информационни и управляващи системи

Научни направления:

  1. Кибер-Физични Системи
  2. Сервизна Роботика
  3. Операционни системи за Управление на Роботи
  4. Учебни Роботи
  5. Вградени Системи
  6. ИКТ в медицината, Теле-медицина
  7. Моделиране на процеси в случай на бедствена ситуация
  8. Приложение на модели за развитие на горски пожар
  9. Уеб-ГИС апликации свързани с процесите на вземане на решения
  10. Internet of Things