logo_iict langflag_en

ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ
И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Секция Кибер-Физични Системи

Контакти

Секция: Кибер-Физични Системи

ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Българска Академия на Науките

Адрес: ул. Акад. Г. Бончев, блок 2, 1113 - София, БЪЛГАРИЯ

Ръководител секция: доц. д-р Найден Шиваров
E-mail: nayden.chivarov@iict.bas.bg, nchivarov@gmail.com
Телефон: +359 889 233 588