начало | структура | НАУЧНА ДЕЙНОСТ | издания | обучение | конкурси | профил на купувача | обяви | новини | контакти |

секции


административни и специализирани звена

Финансово-счетоводен отдел


ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Телефон: (02) 979 66 24, (02) 870 85 24
e-mail: maneva@parallel.bas.bg 


СЧЕТОВОДство:

Телефон: (02) 979 66 26


финансов контрольор

 Телефон: (02) 871 69 51