Планът за действие към Иновационната Стратегия за Интелигентна Специализация (ИСИС) на София
в приоритет ИКТ беше дискутиран на 14 юли 2015 г.
в Института по информационни и комуникационни технологии (ИИКТ) към БАН. 

 

<<-- previous

 

 

 

1(10)