Текущи изследвания

 

                 Нови проекти

 

       Project AComIn “Advanced Computing for Innovation”, grant 316087, funded by the FP7 Capacity Programme (Research Potential of Convergence Regions).

         Оперативна програма „развитие на конкурентоспособността на българската икономика " проект „Разпределена информационна система за групово управление, дистанционна диагностика и сервиз на специализирани индустриални роботи”

2.      Нови разработки

Иновативна технология за производство на високотемпературни материали и сплави, съдържащи наноелементи чрез „спичане“ до 2300 0С в Таманова пещ.

Нови методи и средства за реновиране на валове за екструдиране на фолия – договор с НФНИ - МОМН

 

            

 

 

Теоретично и експериментално изследване на ефекта “комбиниран удар”    договор с НФНИ-МОМН

         

 

 

Помощен компютърен интерфейс за хора с увредено зрение  - 

договор с НФНИ-МОМН

 

           

 

Изследване на мелещи тела с нова форма за топкови мелници  -

договор с НФНИ-МОМН