Нови резултати

Създаване на 3D модели на исторически обекти и 3D печат на тактилни матрици за хора с увредено зрение. AComIn участва в изложба, посветена на Битката при Павия през 1525 г. Наскоро след битката са били създадени седем гоблена (9х4 метра) с различни герои и сцени, които днес са много известни (и безценни) свидетелства за събитието. Съвместно с Университета в Павия бяха създадени 3D модели от 2D източници – фигури от гоблените, които бяха отпечатани на 3D принтер с цел пресъздаване на сцени от гоблените. За хора с увредено зрение бяха изработени тактилни матрици – 3D релефни модели на всеки гоблен с изпъкнали контури и прибавени Брайлови символи вътре във фигурите, както и Брайлова анотация за съдържанието. Изложбата беше част от Световното изложение EXPO 2015 в Милано. Беше издадена книга (на английски и италиански) за иновациите в тази разработка.

novirezultati01

novirezultati02

novirezultati03

novirezultati04

Тактилна плоча по "Исус и самарянката", израбо-
тена за Галерия Pinacoteca di Brera, Милано

3D модели на фигури от портала на Катедралата
Манастир „Чертоза“ на Павия, Италия

 

Заявките за патенти, подадени от ИИКТ-БАН във връзка с разработки по AComIn, са представени в долната таблица. Претенциите на изобретенията са уточнени чрез експерименти с уредите на Умната лаборатория SmartLab.

 

Референтен номер

Органи-зация

Наименование
(дата на регистрация)

Изобретатели

1

BG111638

БПО

Брайлов дисплей (29.11.2013)

Д. Карастоянов, Ив. Ячев, Кр. Хинов, Й. Балабозов

2

BG111824

БПО

Гвоздей (18.09.2014)

Д. Карастоянов, Т. Пенчев, П. Бодуров, П. Сираков

3

PCT/BG2014 000038

WIPO

Брайлов дисплей (24.10.2014)

Д. Карастоянов, Ив. Ячев, Кр. Хинов, Й. Балабозов

4

BG111918

БПО

Гравитационно обогатяващо устройство (03.02.2015)

В. Абаджиев, Е. Абаджиева, Д. Карастоянов

5

PCT/BG2015 000023

WIPO

Гвоздей (21.07.2015)

Д. Карастоянов, Т. Пенчев, П. Бодуров, П. Сираков

6

BG112130

БПО

Поляризиран електромагнит
(30.09.2015)

Д. Карастоянов, Ив. Ячев, Кр. Хинов, Й. Балабозов

7

BG112171

БПО

Гвоздей (14.12.2015)

Д. Карастоянов, Т. Пенчев, П. Бодуров, П. Сираков

8

BG112172

БПО

Гвоздей (14.12.2015)

Д. Карастоянов, Т. Пенчев, П. Бодуров, С. Гьошев

9

BG112173

БПО

Горивно тяло (14.12.2015)

Д. Карастоянов,  Т. Пенчев, П. Бодуров, П. Сираков

10

BG112174

БПО

Лифтер (14.12.2015) 

Д. Карастоянов, Н. Стоименов

11

BG132355

БПО

Термометър (25.08.2016)

Д. Карастоянов, Н. Стоименов, С. Гьошев

През 2016 г. бяха признати (и публикувани) 4 български патента, регистрирани от ИИКТ след научни изследвания и приложни разработки, завършени в AComIn както следва:

1.      Карастоянов Д., Ячев И., Хинов К., Балабозов Й., Брайлов дисплей., Заявка за патент на Република България, рег. № 111638, приоритет от 29.11.2013 г.

2012 г.

2.      Карастоянов Д., Метод и изпитателен стенд за изследване на повърхността на възстановени валове., Заявка за патент на Република България, рег. № 111361, приоритет от 5.12.2012 г.

3.      Карастоянов Д., Ячев И., Хинов К., Балабозов Й., Брайлов дисплей., Заявка за патент на Република България, рег. № 111360, приоритет от 5.12.2012 г.

 

Мобилна изследователска платформа с безжично управление – нов проект

договор с НФНИ-МОМН

 

                              

 

           

1.      Карастоянов Д., Брайлов екран., Заявка за патент на Република Българи, № 110731, 10.08.2010 г.

2.      Г. Гаврилов, Д. Карастоянов., Метод за възстановяване покритията на стоманени повърхности., Заявка за патент на Република България, рег. №  110745, приоритет от 2.9.2010 г.

3.      Карастоянов Д., Симеонов С., Брайлов дисплей., Заявка за патент на Република България, рег. № 110794, приоритет от 11.11.2010 г.

4.      Карастоянов Д., Симеонов С., Димитров А., Брайлов дисплей., Заявка за патент на Република България, рег. № 110795, приоритет от 11.11.2010 г.